Ograniczenie handlu w niedziele wymaga notyfikacji KE

Ostatnia wersja projektu ustawy o ograniczeniach handlu w niedziele i święta może zostać zakwalifikowana jako forma niedozwolonej pomocy państwa i wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej - wynika z analizy prawnej przygotowanej przez kancelarię Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Dzisiaj Komisja Polityki Społecznej i Rodziny ma przyjąć projekt ustawy o ograniczeniach w handlu w niedziele i święta. Ostatnia wersja projektu opublikowanego przez Podkomisję stałą do spraw rynku pracy, która działa w ramach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, może być niezgodna z prawem unijnym.

Konfederacja Lewiatan przekazała, marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu, wniosek o notyfikowanie Komisji Europejskiej tego projektu.

Zdaniem kancelarii WKB taka notyfikacja jest wskazana, aby usunąć wątpliwości i uniknąć konsekwencji wprowadzenia przepisów niezgodnych z prawem unijnym. Zaniechanie notyfikacji lub brak wstrzymania procedury legislacyjnej stanowi naruszenie prawa UE, które może prowadzić do wszczęcia przez Komisję Europejską procedury zawieszenia stosowania przepisów.

Dodatkowo projekt ustawy przewiduje wprowadzenie regulacji w zakresie usług społeczeństwa informacyjnego, dopuszczając handel w niedziele w sklepach internetowych i na platformach internetowych, ale wyłącznie w przypadku, gdy sprzedaż ma charakter zautomatyzowany.

Projekt wprowadza więc przepisy techniczne zakazujące świadczenia usługi, które zgodnie z dyrektywą UE 2015/1535 także podlegają notyfikacji Komisji Europejskiej.

Konfederacja Lewiatan