Spotkanie z Michalem Servozem

Na spotkaniu z dyrektorem generalnym DG EMPL Michalem Servozem 21 kwietnia w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej dyskutowano o współpracy pracodawców z instytucjami edukacji w celu lepszego przygotowania osób wchodzących na rynek pracy.

 


W trakcie spotkania partnerzy społeczni podkreślali konieczność większego zaangażowania biznesu we współpracę ze szkołami, szczególnie w wymiarze kształcenia zawodowego. Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan podkreślali konieczność większego zaangażowania wszystkich partnerów w tym instytucji unijnych, które powinny inspirować i wspierać budowę szerokiego ekosystemu stymulującego kształcenie dopasowane do oczekiwań rynku i kładące nacisk na praktyczne kompetencje.

Tylko wspólne działania biznesu i administracji, przy jednoczesnym wsparciu z funduszy europejskich sprawią, że będzie możliwe kompleksowe kształcenie pracowników na potrzeby gospodarki 4.0, zarówno w obszarze kompetencji branżowych, jak i miękkich. Niezwykle ważne jest, by przyszli pracownicy potrafili szybko dopasować się do zmian jakie zachodzą w biznesie i na rynku pracy. Dlatego potrzebne jest większe zaangażowanie państwa, które powinno rozumieć, że inwestowanie w system edukacji jest tym, czego polska gospodarka i pracodawcy oczekują w długim okresie.

Konfederacja Lewiatan