Zapraszamy na spotkanie z Kazimierzem Smolińskim (MIiB)

Zapraszamy na spotkanie z Kazimierzem Smolińskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Spotkanie odbędzie się 5 września o godz. 15.00 w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

W trakcie spotkania poruszone zostaną kwestie:

  • planów legislacyjnych MIiB w zakresie mieszkalnictwa i budownictwa mieszkaniowego;
  • użytkowania wieczystego (wprowadzane/projektowane zmiany);
  • termomodernizacji i efektywności energetycznej.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z Dominikiem Gajewskim, dgajewski@konfederacjalewiatan.pl.