IV konferencja Motoryzacja-Przemysł-Nauka

Ministerstwo Rozwoju wraz ze Związkiem Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych zorganizowało czwartą już edycję konferencji poświęconej rozwojowi technologii i przemysłu motoryzacyjnego. Tym razem tematem wiodącym były zjawiska dominujące w ostatnim czasie w tym sektorze gospodarki - technologie pojazdów autonomicznych, alternatywne źródła paliw, ze szczególnym uwzględnieniem elektro-mobilności oraz wodoru
i ogniw paliwowych, oraz szeroko rozumiana atrakcyjność polskiej myśli technicznej i naukowej w obliczu rewolucji przemysłowej 4.0.

Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne. W pierwszym prezes firmy VW-Poznań Jens Ocksen zaprezentował skalę wyzwań dla przemysłu motoryzacyjnego, w związku ze zmianami wynikającymi z mega trendów w motoryzacji i szeroko pojętej mobilności.

Szef polskiego zakładu Volkswagena zwrócił uwagę na konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii, w obliczu postępującej urbanizacji i migracji społeczeństw przenoszących się do wielkich aglomeracji. Według danych przedstawionych przez prezesa Ocksena, do roku 2050 ponad 80 proc. obywateli będzie rezydentami miast. To zaś pociąga za sobą wymierne konsekwencje, w znacznym stopniu dotyczące rozwiązań transportowych i oczywiście środowiskowych. Niestety zastąpienie pojazdów kołowych rozwiązaniami alternatywnymi w najbliższej przyszłości wydaje się mało realne. „Na terenie samego centrum Poznania jest ponad 200 niewielkich sklepów spożywczych jednej sieci, wymagających codziennych dostaw", przedstawiał problem prez. Ocksen. „Konieczny jest zatem intensywny transport zapewniający owo zaopatrzenie. Nie zastąpimy tego ani dronami, ani w żaden inny, wydajny sposób. Musimy zatem skupić się na rozwiązaniach gwarantujących efektywną komunikację i przyczyniających się do obniżania poziomu zanieczyszczeń. To jest motoryzacja przyszłości".

Na ile dynamicznie postępują zmiany w obecnym świecie obrazował przykład dotarcia konkretnej technologii do grupy 50 mln. użytkowników. Zanim tak duży zasięg osiągnął np. transport lotniczy, od jego debiutu minąć musiało 68 lat. Wprowadzenie karty kredytowej do takiej grupy klientów zajęło 28 lat. Facebook pokonał tę barierę zaledwie w 3 lata, a ostatnio wprowadzona na rynek gra „Pokemon GO" uzyskała ten efekt w... 3 dni. Uczestnicy konferencji mieli tez okazję do zapoznania się z rolą firmy VW w rozwoju społecznym i ekonomicznym naszego kraju.

„Motoryzacja jest kołem napędowym gospodarki" - podkreślał gospodarz konferencji Paweł Wideł, prezes ZPMiAP. „Polska ma wszelkie warunki do tego, by zapewnić odpowiednie technologie i kadry, będące odpowiedzią na zupełnie nowe wyzwania stawiane przed producentami".

Dążenie do zeroemisyjnego transportu z wykorzystaniem technologii autonomicznych i w warunkach gospodarki współdzielenia z pewnością sprawi, że DNA samych pojazdów i mobilności społeczeństw ulegnie radykalnym zmianom. Ale po drodze do tej fantastycznej przyszłości powinniśmy i musimy pamiętać o dniu dzisiejszym i działać na rzecz stopniowych i zrównoważonych zmian dla uniknięcia możliwych destruktywnych efektów rewolucji w mobilności.

Globalizacja przemysłu motoryzacyjnego jest faktem i - jak zaznaczał prez. Wideł - możemy stać się istotnym elementem europejskiego i globalnego łańcucha wartości w motoryzacji, mimo że nie mamy tzw. „narodowego producenta". Nie jesteśmy w tej materii odosobnionym zjawiskiem na mapie świata i to wcale nie przekreśla naszych szans na odegranie ważkiej roli w nowych realiach gospodarczych.

W drugim bloku konferencji, podzielonym na krótkie panele dyskusyjne, spotkali się przedstawiciele wiodących firm motoryzacyjnych z przedstawicielami uczelni kształcących przyszłe kadry inżynierskie.
W pierwszej rundzie dyskutowali przedstawiciele firmy WIELTON i Opel Manufacturing Poland z Politechniką Śląską. W trakcie panelu omówiono możliwe sposoby współpracy w kształceniu kadry na poziomie technicznym, inżynierskim i doktorskim, prowadzenie wspólnych prac badawczych i rozwojowych z udziałem kadry naukowej uczelni.

Jak podkreślił prof. Damian Gąsiorek z Politechniki Śląskiej, nie jest możliwe wykształcenie i zbudowanie odpowiednich kadr, bez daleko idącej współpracy pomiędzy ośrodkami kształcenia, a przemysłem. Tak na szczęście dzieje się już teraz, dzięki czemu polscy inżynierowie są cenieni i poszukiwani w nowoczesnych firmach.

W drugiej odsłonie została omówiona współpraca firmy Solaris z Politechniką Poznańską. Jest to świetny przykład wspólnych wysiłków na rzecz zbudowania walorów konkurencyjnych firmy poprzez prace badawczo-rozwojowe. Również w tej parze podkreślono rolę studiów dualnych w procesie kształcenia kadry, zdolnej pracować w warunkach rewolucji przemysłowej.

W trzecim bloku uczestnicy konferencji zapoznali się z ofertą jednostek naukowo-badawczych oraz firm komercyjnych z obszaru najnowszych technologii związanych z mobilnością. Kwestię rozwoju i technologii pojazdów autonomicznych przedstawił dr hab. inż. Paweł Skruch z Aptive Poland.
Dr Skruch podkreślił, że rewolucja technologiczna w tej dziedzinie już trwa i jest faktem. Od takich rozwiązań nie ma odwrotu, bo umożliwiają one m.in. optymalizację transportu i zwiększenie bezpieczeństwa. Jednak same technologie niosą ze sobą wiele wyzwań.

„Kluczową obecnie kwestią jest ich bezpieczeństwo. Obecnie do weryfikacji technologii zbierane są dane z pokonanej trasy mierzącej ponad 1 mln km. Ale myśląc o kolejnych etapach tej technologii musimy wiedzieć, że w przypadku pojazdów 5 poziomu, konieczne będą dane zebrane z pokonanych tras o łącznej długości 14 mld km (rzeczywistych lub wirtualnych)" mówił dr Skruch. Technologie ogniw paliwowych i wykorzystania wodoru prezentował prof. Wojciech Gis z Instytutu Transportu Samochodowego. To czyste źródło energii pozwala na znaczny postęp na drodze do zero-emisyjnego transportu, co systematycznie staje się prawnym uwarunkowaniem nowoczesnych gospodarek.

„Dojście do tego wymaga jednak interwencji państwa", zaznaczał prof. Wojciech Gis. „Bez wsparcia rządowego, nie da się upowszechnić technologii wodorowej. Cena pojazdów będzie zaporowa (obecnie to ponad 60 tys. euro). Również eksploatacja długoterminowa pojazdów elektrycznych z ogniwami paliwowymi jest droższa niż pojazdów konwencjonalnych z silnikiem spalinowym. Ale to wciąż wynika z wysokich kosztów technologii i ułomnej infrastruktury, która w przypadku Polski jest wręcz śladowa". ITS opracowuje plan rozbudowy sieci stacji wodorowych i włączenia Polski w europejski system drogowy, pozwalający pojazdom z ogniwami paliwowymi na pokonywanie długich tras, bez obawy braku infrastruktury. Realizacja tego projektu będzie jednak wymagać współpracy ośrodków państwowych i przemysłowych.

W tym bloku swoje oferty i dokonania zaprezentowali także:

- Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, który przedstawił innowacyjne czujniki pola magnetycznego dla zastosowań w silnikach bezszczotkowych.
- Przemysłowy Instytut Motoryzacji pokazał swoje możliwości w zakresie badań pojazdów autonomicznych i ich podzespołów.
- Instytut Chemii Przemysłowej przedstawił swoje osiągnięcia w zakresie technologii wodorowych i magazynowania energii.
- Firma EkoEnergetyka pochwaliła się swoimi osiągnięciami w zakresie urządzeń i inteligentnych systemów do ładowania autobusów elektrycznych.
- Firma Worthington Industries STAKO pokazała możliwości w obszarze budowy zbiorników paliw gazowych i wodoru z możliwością wykorzystania w transporcie.
- Firma UIBS Teamwork przedstawiła swoje możliwości w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie zarządzania produkcją.
- Firma Phoenix Systems pokazała swoje osiągnięcia w budowie systemów operacyjnych dla Internetu Reczy.

W trakcie konferencji przedstawiony został też projekt stworzenia w Szkole Głównej Handlowej kursu dla managerów z branży motoryzacyjnej w zakresie zarządzania zmianami wynikającymi z procesów związanych z Przemysłem 4.0. Stoimy w obliczu rewolucji przemysłowej, która już trwa. Ma wymierny wpływ na codzienne życie wszystkich obywateli i funkcjonowanie przemysłu na każdej szerokości geograficznej.

Wobec błyskawicznie postępującej cyfryzacji przemysłu, niezbędne staje się odpowiednie nakierowanie strategii długofalowych na rozwój coraz nowszych technologii, a także odpowiednie kształcenie kadr. Uczestnicy konferencji, reprezentujący zarówno środowiska przemysłowe jak i naukowe, zgodnie podkreślali, że jesteśmy świadkami dynamicznego rozkwitu rewolucji przemysłowej i technologicznej 4.0, a polska gospodarka ma szansę i możliwość aktywnego uczestnictwa w tym globalnym procesie.
„Cały przemysł motoryzacyjny teraz już będzie miał inne, nowe cele" mówił na konferencji prof. Wojciech Paprocki ze Szkoły Głównej Handlowej. „Nie będzie już samochodu, będzie cyfrowy węzeł internetowy na kołach". I do takich realiów trzeba dostosować polski przemysł motoryzacyjny, który ze swoim ogromnym potencjałem i kadrami, może stać się istotnym elementem technologicznej rzeczywistości 4.0

Galeria zdjęć


Warszawa 11/12/2017

Kontakt prasowy:

 Agnieszka Szpoton
Dyrektor Biura
Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
tel. +48 22 55 99 870; tel. kom. 607 122 011; fax. +48 22 55 99 871
e-mail:biuro@zwmotoryzacja.pl

www.konfederacjalewiatan.pl