Nowy przewodnicy dolnośląskiej WRDS

Na nową, roczną kadencję WRDS został wybrany przewodniczący z grona przedstawicieli organizacji związkowych. Został nim Kazimierz Kimso, przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność". Jego kandydatura została przyjęta jednogłośnie przez administrację oraz partnerów społecznych.

Ustępujący przewodniczący WRDS WD marszałek województwa, Cezary Przybylski w podsumowaniu rocznej działalności rady zwrócił uwagę, że przez ten czas najważniejsze tematy, którymi zajmowali się partnerzy społeczni, dotyczyły reformy ochrony zdrowia, a w szczególności trudnej sytuacji lecznictwa psychiatrycznego na Dolnym Śląsku i jego finansowania, a także zmian legislacyjnych w obszarze działalności uzdrowiskowej.

Rada zajmowała się także m.in. problematyką wzrostu liczby podań o zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, szacowania wartości usług obejmowanych zamówieniami publicznymi, Krajowym Funduszem Szkoleniowym.

- Ten rok działalności WRDS pod przewodnictwem marszałka w większym stopniu dotyczył kwestii społecznych niż gospodarczych. Udało nam się znaleźć i wypracować w wielu przypadkach porozumienie, co uważam za duży sukces - podsumowuje Marcin Kowalski, wiceprzewodniczący Prezydium WRDS WD z ramienia Konfederacji Lewiatan.