Posiedzenie Rady Głównej oraz świąteczny koktajl w Lewiatanie

14 grudnia w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się świąteczne spotkanie członków oraz posiedzenie Rady Głównej.

Spotkanie z członkami otworzyła debata na temat prognoz gospodarczych na 2018 rok prowadzona przez dr Małgorzatę Starczewską - Krzysztoszek, główną ekonomistkę Konfederacji Lewiatan. Podsumowując mijający rok wskazywano na silny wzrost gospodarczy i wysoką konsumpcję, ale również na niski poziom inwestycji.

Podczas posiedzenia Rady Głównej Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, podsumowała najważniejsze wydarzenia i projekty realizowane w 2017 r. Wśród najważniejszych tematów znalazła się działalność rady Dialogu Społecznego, najważniejsze projekty legislacyjne, działania komunikacyjne i widoczność w mediach, a także  aktywność Lewiatana w Brukseli, szczególnie w BUSINESSEUROPE. Podsumowane zostało Europejskie Forum Nowych Idei oraz działalność Rady Regionów. Rozmawialiśmy również o planach Lewiatana na kolejny rok, najważniejszych zagadnieniach prawnych i gospodarczych.

Równolegle trwały sesje warsztatowe z ekspertami Lewiatana dotyczące zmian w prawie w 2018 roku. Uczestnicy warsztatu prowadzonego przez Roberta Lisickiego, Dyrektora Departamentu Pracy, Dialogu i Spraw Społecznych debatowali na temat sytuacji na rynku pracy w 2017 r. oraz zmian regulacji w zatrudnieniu, w tym między innymi o zniesieniu limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe czy Pracowniczych Planach Kapitałowych. O zmianach z zakresu prawa podatkowego, w tym nowelizacji CIT/PIT, ulgach na działania B+R, podzielonej płatności w VAT czy podatku VAT w dotacjach debatowali członkowie Rady Podatkowej, Andrzej Nikończyk, Rafał Iniewski oraz Przemysław Pruszyński. Marzena Chmielewska, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich poprowadziła spotkanie na temat Funduszy UE dla przedsiębiorstw.