Posiedzenie Rady Regionów

14 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Rady Regionów Lewiatana na którym podsumowano działania w mijającym roku oraz ustalono priorytety na rok 2018. 

Podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Henryka Bochniarz podsumowała najważniejsze wydarzenia i projekty realizowane przez Konfederację w 2017 r. Zrelacjonowała także stan działań w Brukseli, szczególnie w BUSINESSEUROPE. Rozmawialiśmy również o planach Lewiatana na kolejny rok i celach stojących przed RDS oraz o współpracy związków regionalnych z Lewiatanem i ich aktywnym udziale w dialogu społecznym na szczeblu regionalnym.