Dolnośląskie MŚP mają szansę na pozyskanie 100 tys. zł na rozwój

Wysoki poziom rozwoju gospodarczego wspierany przez dostęp do szerokiego zaplecza naukowego sprawia, że Dolny Śląsk od wielu już lat jest jednym z liderów innowacyjności w kraju. Dolnośląscy przedsiębiorcy nie boją się sięgać po nowoczesne technologie, a teraz mają szansę na pozyskanie środków, które sfinansują ich rozwój.

„Bon na innowacje! Innowacyjność = Konkurencyjność!"

26 lipca br. Dolnośląscy Pracodawcy, regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu Bon na innowacje. Jego beneficjenci zyskają nawet 100 tys. zł. Kwota ta pokryje 85% środków kwalifikowalnych poniesionych w związku z pracami B+R. Projekt przewiduje także wsparcie merytoryczne dla przedsiębiorców, obejmujące m.in. wstępną ocenę możliwości dofinansowania projektu, poszukiwanie kompetentnych zespołów naukowych do współpracy, spełnianie formalnych warunków ubiegania się o grant. Treść ogłoszenia znajduje się tutaj: https://innowacje.dp.org.pl/ogloszenie-o-rozpoczeciu-naboru-wnioskow-o-bon-na-innowacje/.

Dlaczego warto?

Pomysł na zwiększenie produktywności, ulepszenie produktu czy usługi to nie wszystko. Każdy przedsiębiorca, który dąży do zastosowania nowoczesnych technologii, musi zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest znalezienie ośrodka, który zbada pomysł i opracuje najlepsze rozwiązania. Korzystanie z wiedzy i zaplecza technologicznego placówek B+R jest kosztowne, a realne korzyści, jakie niesie opracowanie i wykorzystanie innowacji, wymagają ubiegania się o ochronę własności przemysłowej w postaci patentu. Projekt „Bon na innowacje! Innowacyjność = Konkurencyjność" został stworzony po to, by znieść wszystkie te bariery. Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać swoje produkty lub procesy, zyskają wsparcie w poszukiwaniu ośrodka naukowego, będą mogli z jego pomocą przetestować lub opracować swój innowacyjny pomysł, a po zakończonych pracach otrzymają zwrot 85% wartości podjętej inwestycji. 

Do kogo kierowany jest projekt?

W projekcie może wziąć udział każde mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, posiadające siedzibę lub oddział na terenie Dolnego Śląska, które nie otrzymało wcześniej wsparcia w ramach projektu Bon na innowacje.

Co zrobić, by otrzymać Bon na innowacje?

To proste. Wystarczy zarejestrować się na platformie http://www.dolnoslaskieinnowacje.pl/. Rejestracja jest bezpłatna i nie zobowiązuje do skorzystania z projektu. Następnie dzięki narzędziu Sprawdź Swoją Innowację można zweryfikować własny pomysł. Kolejny krok to znalezienie jednostki B+R samodzielnie, przy pomocy narzędzia automatycznie łączącego z ośrodkami lub z pomocą eksperta. By stanąć w konkursie o grant, należy wypełnić wniosek między 27 sierpnia a 10 września 2018 r. i złożyć go w wersji papierowej i elektronicznej w siedzibie organizacji Dolnośląscy Pracodawcy.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie https://innowacje.dp.org.pl

Pytania można kierować do koordynatorów projektu z ze związku pracodawców Dolnośląscy Pracodawcy:

Telefon: +48 74 64 80 534

Mailbiuro@dp.org.pl

 

Projekt „Bon na innowacje! Innowacyjność = Konkurencyjność!" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, puli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa Przedsiębiorstwa i Innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa; Poddziałanie 1.2.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa; Schemat 1.2.C.b; Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowacje".