EKES przygotuje opinię o niepełnosprawnych kobietach

Jak przekonaliśmy się ostatnio, w Polsce sytuacja osób niepełnosprawnych jest w wielu przypadkach tragiczna. Ale nie da się jej uogólnić. Każda z grup, oprócz wspólnych problemów, ma swoje specyficzne. Dlatego Komitet przygotowuje opinię dotyczącą kobiet niepełnosprawnych. Są w niej opisane wstrząsające fakty dotyczące nierespektowania podstawowych praw człowieka wobec niepełnosprawnych kobiet. Komitet wzywa KE i kraje członkowskie do szybkiej reakcji, także znalezienia funduszy w nowej perspektywie finansowej.

Ważne dla krajów Wspólnoty spoza strefy euro jest projekt rozporządzenia obniżającego opłaty za transakcje transgraniczne między wszystkim krajami UE. Do tej pory takie regulacje obowiązywały tylko w strefie euro. Teraz opłaty mają być zrównane. To oznacza, że w kieszeniach obywateli krajów non euro pozostanie około 1 mld euro. Taka jest idea. Oczywiście oznacza to mniejsze przychody dla banków.


Ważna opinia dotyczy tzw. prekursorów materiałów wybuchowych, czyli substancji używanych zasadniczo w innych celach, ale wykorzystywanych w domowym wytwarzaniu min, bomb i itp. Zmiana proponowana przez KE ma służyć zwiększeniu kontroli obrotu takimi substancjami. Regulacja jest jednak przygotowana bardzo pospiesznie. Komitet wytyka, że jest przygotowana na bazie niekompletnych przesłanek i danych, jednak nie chce opóźniać procesu, ważnego dla bezpieczeństwa obywateli. W kilku przypadkach dotyczy to substancji powszechnie używanych, np. azotanu amonu, stosowanego w nawozach. Teraz obrót takimi substancjami, których lista stanowi załącznik do projektu, będzie wymagał zezwolenia i monitorowania.

SOC_579 Sytuacja kobiet z niepełnosprawnością>>>
SOC_579 Sytuacja kobiet z niepełnosprawnością_opinia>>>
SOC_578 Zarządzanie przemianami w cyfrowym świecie pracy>>>
INT_849 Euro5_homologacja typu pojazdu_opinia>>>
INT_847 SEPA_Rozszerzenie_opinia>>>
INT_850 Prekursory materiałów wybuchowych opinia >>>
INT_850 Prekursory materiałów wybuchowych sprostowanie>>>

Kontakt: Lech Pilawski lpilawski@konfederacjalewiatan.pl