II Kongres Rady Podatkowej - relacja

Beata Stelmach, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, otwierając II Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan powiedziała, że przedsiębiorcy chcą uczciwie płacić podatki, ale potrzebują stabilności i jasności interpretacji prawa. - Ważne jest, aby upraszczać prawo podatkowe i aby nie byli karani ci przedsiębiorcy, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków - dodała.

Andrzej Nikończyk, przewodniczący Rady Podatkowej podkreślił, że w ostatnich dwóch latach luka podatkowa spadła z 27 proc. do ok. 14 proc. Daje to nadzieję na większe wpływy podatkowe w przyszłości. Stwierdził jednak, że wprowadzane zmiany utrudniają prowadzenie działalności.

Wiceminister finansów Paweł Gruza podziękował przedsiębiorcom za cierpliwość w przyjmowaniu nowych regulacji legislacyjnych i poinformował, że one już przynoszą pozytywne efekty. Jednocześnie powiedział, że trwają prace nad nową ordynacją podatkową, która zostanie zaprezentowana prawdopodobnie pod koniec roku. Resort finansów proponuje również utworzenie Rzecznika Praw Podatnika, który będzie bronił przedsiębiorców, oceniał przyczyny złych decyzji administracji i wspierał ministra w eliminowaniu błędów. - Chcemy uprościć podatek VAT. Pracujemy nad pojedynczymi zmianami, które mają zlikwidować niekorzystne zjawiska, np. w hurtowniach budowlanych - powiedział Paweł Gruza.

Ministerstwo Finansów poinformowało, ze nie pracuje nad zmianami, które mają ograniczyć stosowanie obniżonych stawek VAT. Prowadzone prace zmierzają do uproszczenia matrycy i eliminacji absurdów zawartych w matrycy stawek VAT. Analizowane jest zmniejszenie liczby pozycji w załącznikach (co wynika ze zmiany metody klasyfikacji z PKWiU na CN). Efektem takiego rozwiązanie będzie zwiększenie ilości towarów opodatkowanych niższymi stawkami. Resort nie oczekuje dodatkowych wpływów budżetowych z tytułu tych zmian.

 

 


Koncepcję obniżenia docelowo stawki podatku dochodowego dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorców (niezależnie od tego czy dziś rozliczają się według PIT czy z CIT) przedstawił z kolei Maciej Żukowski, dyrektor departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów. Według niego docelowo wszyscy mali i średni przedsiębiorcy byliby objęci stawką 9 proc., niezależnie od tego czy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, spółka cywilna czy spółka z o.o. Nie dotyczyłoby to jednak tzw. samozatrudnionych.

W czasie 2-dniowych obrad II Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan omawiane były m.in. kwestie uszczelnienia VAT, nowej ordynacji podatkowej, reformy podatku dochodowego, prawa podatkowego w kontekście innowacyjności firm. W ramach warsztatów podatkowych wiosna 2018 omówiono zmiany w CIT i VAT, ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. W Konferencji Perspektywa Zmian w Systemie i Prawie Podatkowym uczestniczyło prawie 200 doradców, przedsiębiorców i przedstawicieli administracji.

 

Prezentacje z Kongresu do pobrania poniżej.

  • Prezentacje z konferencji:

Reforma podatku dochodowego Ożóg Tomczykowski

Reforma podatku dochodowego Iniewski

Prawo podatkowe a innowacyjność przedsiębiorstw KPMG

Uszczelnienie VAT i ochrona uczciwego przedsiębiorcy MDDP

 

  • Prezentacje z warsztatów:

Zmiany w CIT Ożóg Tomczykowski

Zmiany w VAT MDDP

Dokumentacja cen transakcyjnych w praktyce Chaber&Chaber

Jak przetrwać kontrolę podatkową i celno-skarbową MDDP

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji Vinci&Vinci

Odpowiedzialność podatkowa i karna skarbowa członków zarządów osób prawnych

Ulga B+R i inne zachęty wspierające innowacyjność KPMG

Ustawa SENT KDCP

 

Galeria zdjęć