Jak informować o funduszach unijnych? Rekomendacje

Instytucje odpowiedzialne za fundusze unijne dla firm muszą ułatwiać przedsiębiorcom start w konkursach, a nawet aktywnie pomagać im w tworzeniu dobrych, ambitnych projektów. Konfederacja Lewiatan przygotowała rekomendacje, jak przygotować przyjazne dla przedsiębiorców harmonogramy naboru w poszczególnych konkursach.

Choć dotacje unijne dla firm są dostępne od 13 lat, to wciąż wiele z nich nie ma doświadczenia w pisaniu wniosków. Przedsiębiorstwa, najczęściej mikro, małe i średnie, często już przy pierwszym kontakcie z funduszami, odstrasza niezrozumiały język, a później skomplikowane wymogi. Nie mają one wiele wspólnego z ich codzienną rzeczywistością. Niestety, większość informacji, dokumentów i regulaminów jest napisana dla profesjonalistów. To dlatego tak wielu przedsiębiorców jest przekonanych, że bez doradcy znalezienie konkursu i przygotowanie wniosku o dofinansowanie jest niemożliwe. Jednocześnie koszt takiej usługi jest dla nich za wysoki. W ten sposób rodzi się patowa sytuacja.

- informacja o ofercie funduszy dla firm musi dostępna, wiarygodna i czytelna. Powinna docierać do tych, którzy nie mieli żadnych doświadczeń z dotacjami. Dla przedsiębiorców bardzo ważna jest wiedza, o tym jakie konkursy i dla kogo będą organizowane. Dlatego duże znaczenie mają roczne harmonogramy naboru w poszczególnych konkursach. Niestety te, które dziś funkcjonują, są często nieczytelne. A co za tym idzie bezużyteczne - mówi Marzena Chmielewska, dyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

Właśnie dlatego Konfederacja Lewiatan opracowała rekomendacje jak przygotowywać przyjazne dla przedsiębiorców harmonogramy naboru.

Rekomendacje Jak informować o funduszach unijnych?

Konfederacja Lewiatan