Liczba pracowników tymczasowych spadła o 18 proc.

Od końca 2017 roku obserwujemy stały spadek liczby pracowników tymczasowych. W drugim kwartale br. zatrudniano w tej formie o 18% mniej pracowników niż w roku ubiegłym (w stosunku do poprzedniego kwartału spadek na poziomie 4%). Oznacza to, że szacowana liczba pracowników tymczasowych w Polsce wyniosła około 323 tys. osób, firmy członkowskie Polskiego Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan, zatrudniały w tym czasie 101 tys. osób.

Niskie bezrobocie, nieustający brak pracowników do pracy i co za tym idzie rosnąca motywacja pracodawców do zatrudniania pracowników w sposób bezpośredni, wpływają na spadającą popularność pracy tymczasowej. Dodatkowo, z końcem listopada upływa 18-miesieczny limit długości zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika, usankcjonowany w nowelizacji ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych w ubiegłym roku. Nieodzowną konsekwencją tej zmiany będzie dalszy spadek liczby pracowników tymczasowych. Część z nich z pewnością znajdzie stałe zatrudnienie u pracodawców użytkowników, pozostali najprawdopodobniej będą kontynuowali współpracę w ramach innych form zewnętrznego zatrudnienia.


O nieco mniej, bo o 11% spadła liczba pełnych etatów wypracowana przez pracowników tymczasowych w drugim kwartale 2018, osiągając poziom 51 tys. Oznacza to, że w stosunku do poprzednich okresów, wydłużył się okres zatrudnienia jednego pracownika.
Wartość rynku pracy tymczasowej w 2Q2018 wzrosła nieznacznie, bo o 2% w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku, ale już w porównaniu do poprzedniego kwartału spadła o 3%. Firmy członkowskie PFHR w tym czasie wypracowały obroty na poziomie 870 mln PLN.Nieco inaczej wygląda popyt na usługę rekrutacyjną. W 2Q2018 roku firmy członkowskie wypracowały w tym zakresie obroty na poziomie 39,5 mln PLN, z czego 34,6 mln PLN (wzrost rok do roku na poziomie 10%) na rzecz polskich i 4,9 mln PLN na potrzeby zagranicznych pracodawców.Przygotowała:
Agnieszka Zielińska, Kierownik Polskiego Forum HR, azielinska@polskieforumhr.pl, tel. 665 355 335


Konfederacja Lewiatan