Minister Rafalska przedstawi rządowi apel pracodawców

Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, w odpowiedzi na apel Konfederacji Lewiatan dotyczący utrzymania górnego limitu składek na ZUS, zadeklarowała, że przedstawi jego treść na najbliższym, wtorkowym posiedzeniu rządu poświęconym budżetowi.

31 lipca, do premiera został skierowany apel w sprawie utrzymania górnego limitu podstawy składki na ubezpieczenie społeczne, podpisany przez ponad 30 organizacji zrzeszających pracodawców, przedsiębiorców. Obecnie pod apelem podpisały się już 54 organizacje. Postulują one przyjęcie przez stronę rządową zobowiązania o utrzymaniu górnego limitu podstawy składek na ZUS przynajmniej do 2020 roku, i podjęcie rozmów z partnerami społecznymi.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw miała znieść zasadę trzydziestokrotności od 1 stycznia 2019 r. Została jednak zawetowana i skierowana do Trybunału Konstytucyjnego przez Prezydenta RP. Trybunał do tej pory nie zdołał rozpatrzyć wniosku w tej sprawie.

- Zbliża się koniec roku, a przedsiębiorcy wciąż nie wiedzą co z limitem trzydziestokrotności. Kwestia ta ma dla nich ogromne znaczenie, ze względu na skutki finansowe dla prowadzenia działalności gospodarczej - mówi Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan