Opodatkowanie cyfrowe powinno opierać się na porozumieniu w ramach OECD

Po opublikowaniu propozycji Komisji Europejskiej dot. opodatkowania gospodarki cyfrowej, dyrektor generalny BusinessEurope Markus J. Beyrer powiedział:
"Jako, że globalna gospodarka i technologia szybko ewoluują, ważne jest, aby rządy i firmy współpracowały ze sobą w celu opracowania skutecznych ram podatkowych osadzonych w konkurencyjnym środowisku biznesowym. Nasi członkowie nadal aktywnie angażują się w rozwój globalnego systemu podatku od przedsiębiorstw poprzez projekt OECD BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) ".

"Jakkolwiek dzisiejsze propozycje, zwłaszcza jeśli będą wprowadzone jednostronnie przez UE, mogą obniżyć naszą zdolność do budowania wiodących na świecie firm cyfrowych. Z tego powodu, zanim wdrożymy proponowane rozwiązania na szczeblu unijnym, potrzebujemy równych szans i porozumienia na poziomie międzynarodowym w ramach OECD."

"Jesteśmy bardzo zaniepokojeni propozycją wprowadzenia podatku od dochodów firm wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych. Realizacja tego pomysłu oznaczałaby naruszenie długoletniej międzynarodowej zasady opodatkowania zysków przedsiębiorstw. Ponadto, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki podatek zostanie przeniesiony na konsumentów, w tym przedsiębiorstwa europejskie działające w wielu sektorach, co będzie skutkować droższym dostępem do towarów i usług cyfrowych ".