Polskie firmy lobbują w Brukseli

W dniach 23-25 kwietnia w Brukseli gościła grupa przedsiębiorców, członków Konfederacji Lewiatan. Podczas wyjazdu studyjnego, zorganizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej oraz Lewiatana, przedsiębiorcy mieli możliwość rozmowy o najważniejszych dla nich kwestiach w ramach unijnej agendy legislacyjnej, m. in. z wiceprzewodniczącym Timmermansem, komisarz Bieńkowską, jak również z europosłami.

Wyjazd studyjny przebiegał pod hasłami: Jednolity Rynek Cyfrowy oraz Gospodarka o Obiegu Zamkniętym i wokół nich zorganizowane zostały spotkania w Brukseli. Unijna agenda regulacyjna obejmuje tematy o kluczowym znaczeniu dla firm, tj. cyfryzacja gospodarki, automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych, nowe wymogi wynikające z prawa autorskiego i patentowego, polityka cyberbezpieczeństwa, jak również pakiet GOZ, czyli działania zmierzające do gospodarowania zasobami w sposób zrównoważony, dzięki „zamknięciu obiegu" cyklu życia produktów.

Wyjazd studyjny zainaugurowało spotkanie z Pawłem Świebodą z European Political Strategy Centre, który przedstawił najważniejsze wyzwania do końca kadencji Komisji Europejskiej, takie jak WRF oraz tworzenie wizji przyszłości UE po Brexicie. Rok 2019 będzie niezwykle trudny i zarazem niezwykle ciekawy z punktu widzenia polityki europejskiej - Wielka Brytania przestanie być członkiem Unii, czekają nas wybory europejskie oraz szereg wyborów krajowych. W takich warunkach 27 państw członkowskich będzie dyskutować o przyszłości Europy, negocjując wieloletni unijny budżet. Świeboda mówił także o silnej pozycji Unii globalnie, dzięki podpisaniu 45 umów o wolnym handlu, w tym z najbardziej znaczącymi gospodarkami świata. Przedsiębiorcy zadawali szereg pytań, m. in. o zapowiadany podatek od plastiku i podatek cyfrowy, które miałyby pomóc łatać post-brexitową dziurę czy pakiet dotyczący rynku cyfrowego. Zwracano uwagę na potrzebę zapewnienia konkurencyjności unijnych firm, co bywa trudne przy tak ambitnych planach Komisji. W odpowiedzi na te uwagi, Świeboda przywołał słowa przewodniczącego Junckera, o tym, że warto naprawiać dach, kiedy świeci słońce, czyli dobrze wykorzystać obecną koniunkturę.

W Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, przedsiębiorcy mieli okazję porozmawiać z Zespołem Wydziału Ekonomiczno-Handlowego oraz przedstawicielami referatów ds. cyfrowych oraz środowiska. Minister Wenerska-Craps zaapelowała do uczestników o większe zaangażowanie firm w unijny proces legislacyjny i reagowanie na jak najwcześniejszym etapie na propozycje Brukseli. To pozwoli skutecznie reagować i zmieniać projekty, które mogą być trudne do wdrożenia, czy wręcz szkodliwe dla polskich firm. - Powinniśmy nakreślić obszary współpracy i informować się nawzajem - bardzo potrzebujemy informacji od Państwa - podkreśliła.

Na spotkaniu z komisarz Elżbietą Bieńkowską, grupa miała możliwość zaprezentowania swoich stanowisk w odniesieniu do propozycji Komisji z zakresu Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Najwięcej kontrowersji wzbudziła ponownie zapowiedź wprowadzenia podatku od plastiku, która niepokoi przedsiębiorców i może prowadzić do przeniesienia inwestycji poza UE. Komisarz z zaciekawieniem wysłuchała argumentów i poprosiła o analizę możliwych konsekwencji wprowadzenia podatku. Równocześnie zauważyła, że dzięki połączeniu podejść - przemysłowego i środowiskowego powstają dobre inicjatywy. Transformacja cyfrowa jest decydująca dla konkurencyjności UE. Przedsiębiorcy wyrażali obawy o skutki wprowadzenia regulacji e-prywatność, prosząc o odłożenie jej w czasie. Dyskutowano również o mega-trendach 2019, jak kompetencje cyfrowe (digital skills), cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja. 30proc. MŚP w UE używa technologie cyfrowe jedynie w ograniczonych zakresie. Kompetencje cyfrowe to nie tylko umiejętność wykorzystania technologii, ale także tworzenie kompetencji. Przedsiębiorstwa potrzebują w tym zakresie wsparcia na inwestycji - w technologie i umiejętności. Komisarz Bieńkowska zauważyła, że w tej transformacji dużą rolę odgrywa sektor kosmiczny, który jest najszybciej rozwijającym się sektorem w Unii.

Spotkanie z wiceprzewodniczącym KE Fransem Timmermansem dotyczyło sytuacji przedsiębiorców w Polsce, m. in. poziomu inwestycji, korzystania z funduszy unijnych, kształcenia ustawicznego. Timmermans zauważył, że UE potrzebuje na nowo zdefiniować pojęcie demokracji - zrozumieć jakie są potrzeby i oczekiwania unijnych obywateli oraz wyjść im naprzeciw.

Przedsiębiorcy spotkali się także z urzędnikami KE, m. in. Grzegorzem Radziejewskim, członkiem gabinetu wiceprzewodniczącego Katainena, Kamilą Kloc, zastępcą szefa gabinetu wiceprzewodniczącego Ansipa, aby omówić szczegółowo propozycje KE w zakresie GOZ, m. in. gospodarka odpadami, surowce wtórne, mobilność niskoemisyjna oraz Jednolitego Rynku Cyfrowego, m. in. cyberbezpieczeństwo, e-prywatność, sztuczna inteligencja, platforms to business. Tematy te zostały poruszone także na spotkaniach z przedstawicielami BusinessEurope, którego członkiem jest Konfederacja Lewiatan.

Dzięki zaproszeniu europosła Bogdana Wenty, grupa miała możliwość przedstawienia swoich postulatów i wątpliwości w Parlamencie Europejskim. W swobodnej atmosferze przedsiębiorcy rozmawiali m. in. z przewodniczącym J. Lewandowskim oraz J. Olbrychtem na temat kolejnego wieloletniego budżetu UE, A. Grzybem w sprawie GOZ oraz COP24, D. Jazłowiecką na temat pracowników delegowanych, A. Szejnfeldem o opodatkowaniu cyfrowym i jego następstwach, z prof. D. Rosatim i D. Sośnierzem o możliwych skutkach wprowadzenia podatku od plastiku, M. Bonim - o szeroko pojętym jednolitym rynku cyfrowym, wdrażaniu RODO oraz e-prywatności.

"Ogromnie się cieszę, że udało się zorganizować wyjazd studyjny przedsiębiorców do Brukseli. Była to inicjatywa brukselskiego biura Lewiatana, która została poparta przez Gabinet Pani Komisarz Bieńkowskiej oraz Przedstawicielstwo KE. Bardzo dziękuję Zespołowi PKE: Agacie Kielek, Joannie Reszko i Filipowi Skawińskiemu za wspaniałą organizację wizyty. Chciałabym także podziękować za wysiłek Lewiatana, zwłaszcza naszym ekspertkom: dyr. Darii Kulczyckiej i Aleksandrze Musielak. Dziękuję Adamowi Dorywalskiemu z biura brukselskiego - byliśmy z Adamem odpowiedzialni za organizację części spotkań oraz obsługę medialną wydarzenia. Dziękuję także firmom członkowskim za obecność i wysoki poziom merytoryczny dyskusji. To ważne, że firmy mają świadomość tego jak ważne jest włączanie się w unijny proces legislacyjny i obecność w Brukseli."


Kinga Grafa, Dyrektor Biura konfederacji Lewiatan w Brukseli