Pracowników tymczasowych ubywa

• Liczba pracowników tymczasowych w trzecim kwartale 2018 spadła o 16% w stosunku do poprzedniego roku.
• Firmy Polskiego Forum HR (PFHR), członka Konfederacji Lewiatan, zatrudniały w tym czasie 105 tys. osób, z czego 90% na podstawie umów o pracę.
• Całkowita liczba pracowników tymczasowych w Polsce wyniosła 335 tys. osób.

Rynek kandydata sprawił, że pracodawca przestał być tą silniejszą stroną stosunku pracy. Pracownicy częściej zmieniają zatrudnienie, w szczególności pracownicy tymczasowi, którym teraz łatwiej niż kiedykolwiek znaleźć jest stałą pracę. Duża rotacja pracowników tymczasowych sprawia, że okres zatrudnienia jednego pracownika staje się coraz krótszy. Sytuacja rynkowa sama zmniejszyła popyt na tę formę pracy. Duża część pracowników tymczasowych zostaje zatrudniona bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika na długo przed osiągnięciem 18-miesięcznej długości zatrudnienia. Sytuacji nie ułatwia zbliżający się koniec limitów 18-miesięcznego zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika. Szacujemy, że to ograniczenie długości zatrudnienia wpłynie na sytuację ok. 10% pracowników. Zatem w zbliżających się miesiącach możemy spodziewać się kolejnych spadków w tym zakresie.


W zbliżonym tempie, bo o 13% spadła liczba pełnych etatów wypracowana przez pracowników tymczasowych w 3Q2018, osiągając w Polskim Forum HR poziom 54 tys.

Wartość rynku pracy tymczasowej w 3Q2018 spadła o 2% w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku. Firmy członkowskie PFHR w tym czasie wypracowały obroty na poziomie 907 mln PLN, szacowana wartość całego rynku pracy tymczasowej w Polsce wyniosła w tym czasie 1,65 mld PLN.

Nieco inaczej wygląda popyt na usługę rekrutacyjną. W 3Q2018 roku firmy członkowskie wypracowały w tym zakresie obroty na poziomie 40,2 mln PLN, z czego 33,8 mln PLN (wzrost rok do roku na poziomie 1%, ale już w porównaniu do poprzedniego kwartału spadek 2%) na rzecz polskich i 6,4 mln PLN na potrzeby zagranicznych pracodawców.

Przygotowała:
Agnieszka Zielińska, Kierownik Polskiego Forum HR, azielinska@polskieforumhr.pl, tel. 665 355 335

Konfederacja Lewiatan