Producenci nie mogą ucierpieć na nowelizacji prawa

Projekt prawa farmaceutycznego zakazuje jednoczesnego prowadzenia działalności leczniczej i obrotu hurtowego produktami leczniczymi, aby zapobiec zjawisku wywożenia leków za granicę. Konfederacja Lewiatan uważa, że konieczne jest podjęcie działań, które ukrócą ten proceder, ale nowe regulacje powinny uwzględniać prawa przedsiębiorców i możliwość prowadzenia biznesu w stabilnym otoczeniu.

- Przedsiębiorcy reprezentujący branżę farmaceutyczną oraz apteczną od lat zwracają uwagę na negatywne konsekwencje związane z tzw. wywozem leków za granicę. Konieczne jest podjęcie działań umożliwiających lepsze współdziałanie organów państwa w celu nie tylko wykrywania działalności przestępczej, ale również jej uniemożliwiania - mówi dr Dobrawa Biadun, radca prawny, ekspert ds. polityk publicznych Konfederacji Lewiatan.

Dynamiczne zmiany w obszarze obrotu produktami leczniczymi (a przede wszystkim ich obszerność) powoduje destabilizację na rynku. Dlatego Lewiatan apeluje, aby ustawodawca tworząc nowe regulacje brał pod uwagę oczekiwania przedsiębiorców na stabilne prawo.
Konfederacja Lewiatan proponuje rozważenie kwestii odstąpienia od wprowadzania zmian, które wywołują bezpośredni skutek na wytwórców produktów leczniczych.

Doświadczenie wskazuje, że wytwórcy nie uczestniczą w tzw. procederze odwróconego łańcucha dostaw. To właśnie wytwórcy obok pacjentów doznają największego uszczerbku przy zachowaniach niezgodnych z prawem i oczekują podjęcia działań, które umożliwią normalne ich funkcjonowanie.
Najpopularniejszym sposobem nielegalnego wywozu leków jest skupowanie produktów leczniczych z aptek pod pozorem prowadzenia działalności leczniczej, a następnie wywożenie ich za granicę w ramach pozorowanej działalności hurtowni farmaceutycznej prowadzonej przez ten sam podmiot gospodarczy. Nowelizacja ma ukrócić ten proceder.

Konfederacja Lewiatan