Rada Dialogu Społecznego o szkolnictwie zawodowym

Kształtowanie kadry dostosowanej do potrzeb rynku pracy należy rozpocząć od wzmocnienia szkolnictwa zawodowego. Potrzebujemy dogłębnej jego reformy, zmiany wizerunku oraz wzmożonej promocji szkolnictwa zawodowego. Aktywnie współpracujemy z pracodawcami - powiedziała Marzena Machałek, wiceminister edukacji narodowej, w czasie plenarnego posiedzenia RDS.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, podkreśliła, ze szkoła musi elastycznie reagować na potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy. - Obecnie rośnie liczba zawodów deficytowych, jest ich już około 30 i w większości są to zawody techniczne. Szkolnictwo powinno odpowiedzieć na te potrzeby - dodała.

- Aby szkolnictwo zawodowe było efektywne i przygotowywało uczniów do potrzeb rynku pracy, potrzebujemy trzech elementów: centrów kwalifikacji, korpusu fachowców i odpowiednich zachęt dla firm - powiedział Jakub Gontarek, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Uczestniczący w posiedzeniu plenarnym RDS minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnił, że Ministerstwo Zdrowia jest otwarte na współpracę z sektorem prywatnym ochrony zdrowia na równych zasadach z systemem publicznym.

Konfederacja Lewiatan