Ważne opinie sekcji ECO Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

176. posiedzenie Sekcji ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej przyjęło 27 czerwca 2018 r. następujące opinie, które będą przestawione do głosowania na sesji plenarnej EKES 11-12 lipca br.:

  • ECO/459 - Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw wielonarodowych w gospodarce cyfrowej>>>
  • ECO/451 - Pakiet dotyczący kredytów zagrożonych>>>
  • ECO/452 - Zmniejszenie barier dla transgranicznej dystrybucji funduszy inwestycyjnych>>>
  • ECO/454 - Technologie finansowe>>>
  • ECO/455 - Finansowanie społecznościowe i „peer to peer">>>
  • ECO/453 - Ramy dotyczące obligacji zabezpieczonych>>>

Kontakt: Lech Pilawski lpilawski@konfederacjalewiatan.pl