Zaproszenie – Misja edukacyjna do Genewy: szkolenia dot. projektów i przetargów w UNOG i ITU

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej zapraszają przedsiębiorców, przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej oraz członków instytucji otoczenia biznesu do wzięcia udziału w misji edukacyjnej do Genewy, która odbędzie się w dniach 4 - 6 września 2018 r. Celem wydarzenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami biznesowymi oferowanymi przez rynek zamówień publicznych organizacji międzynarodowych, którego wartość szacowana jest na 50 mld USD rocznie. Oferta samego ONZ to 18,6 mld USD (w 2017 r.). Przedmiotowy rynek pozostaje otwarty dla polskich firm. 

Zarówno MSZ, PARP, MPIT i UKE podejmują wysiłki w celu wsparcia polskiego biznesu  w aktywizacji na rynku projektów i przetargów organizacji międzynarodowych. Misja edukacyjna, to kolejne z cyklu wspólnych działań podejmowanych w tym zakresie.  

W ramach tego wydarzenia planuje się:
1. Zaawansowane szkolenie nt. procedur zamówieniowych Organizacji Narodów Zjednoczonych i konsultacje indywidualne z pracownikami Biura Narodów Zjednoczonych w Genewie (ang. The United Nations Office at Geneva, UNOG);
2. Seminarium z ekspertami Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ang. International Telecommunication Union, ITU), możliwość udziału w wideo nagraniu promującym firmę/uczestnika, możliwość udziału w pracach grup studyjnych w obszarze innowacji.   W załączeniu przekazujemy bieżący Program wydarzenia.  

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem. http://www.parp.gov.pl/50236?_ga=2.200327980.328380603.1535013415-446716071.1528290635    

Jednocześnie prosimy o przekazanie do MSZ informacji o Państwa gotowości wzięcia udziału w tym wydarzeniu, na adres marcin.nowak@msz.gov.pl; beata.pich@msz.gov.pl do dnia 30 sierpnia br.  
Decyduje kolejność zgłoszeń.      

Jednocześnie zapraszamy do odwiedzania stron DWE MSZ:
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/dyplomacja_biznes/ gdzie na bieżąco zamieszczamy informacje o wydarzeniach realizowanych lub polecanych przez MSZ: Na stronach www MSZ pod linkiem: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/dyplomacja_biznes/informacje_przetarg/ udostępniamy również informacje o projektach i przetargach organizacji międzynarodowych.