Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności 2018

 • 2018-11-06 Aktualności
  Aktualności

  Projekt dyrektywy dot. przeciwdziałania promowaniu treści terrorystycznych on-line. Spotkania ekspertów w Brukseli

  Pod koniec października przedstawiciele Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli, dyr. Kinga Grafa oraz Adam Dorywalski, wraz z ekspertką Aleksandrą Musielak odbyli serię spotkań z przedstawicielami organów doradczych Parlamentu Europejskiego (European Parliamentary Research Centre) oraz Komisji...

 • 2018-11-06 Aktualności
  Aktualności

  Działania Lewiatana ws. ePrivacy oraz Privacy Shield

  Rozporządzenie ePrivacy Wspólnie z BusinessEurope postanowiliśmy przypomnieć Prezydencji Austriackiej nasze główne postulaty względem projektu rozporządzenia ePrivacy. Zaakcentowaliśmy raz jeszcze wszystkie dotychczasowe słabości regulacji, w tym m.in. problem z objęciem komunikacji ...

 • 2018-11-06 Aktualności
  Aktualności

  SPC MW to nowe miejsca pracy, wzrost gospodarczy, poprawa konkurencyjności firm europejskich oraz praw pacjentów w UE

  Propozycja Komisji Europejskiej w sprawie SPC manufacturing waiver (Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 469/2009 ws. dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych - COM (2018) 317), ogłoszona w maju br. jest odpowiedzią na wieloletnie postulaty polskiego przemysłu farmaceutycznego. Dodatkowe Świadectwo Ochronne (Supplementary Protection Certificate, SPC) to rozwiązanie umożliwiające właścicielom patentów leków przedłużenie 20-letniej ochrony nawet o 5 lat. W okresie jego obowiązywania całkowicie zabroniona jest produkcja leków generycznych i biorównoważnych w UE oraz na rynki krajów trzecich, w których regulacja ta nie obowiązuje.

 • 2018-11-06 Aktualności
  Aktualności

  Nawet 120 mld euro na badania naukowe i innowacje w ramach programu Horyzont Europa

  W następnym budżecie UE na lata 2021-2027 Komisja Europejska zaproponowała 100 mld euro na badania naukowe i innowacje w ramach programu Horyzont Europa. Biorąc pod uwagę nakłady ponoszone przez 27 państw członkowskich UE (już bez Wielkiej Brytanii) na poprzedni program Horyzont 2020 to wzrost aż o 29%, a Parlament Europejski proponuje, aby zwiększyć budżet Horyzontu Europa nawet do 120 mld euro. Nasze instytucje publiczne, jak i firmy powinny wykorzystać tą okazję i inwestować w innowacje. Problemem może być jednak sceptyczne podejście państw członkowskich UE do zwiększenia wpłat do unijnego budżetu.

 • 2018-11-05 Aktualności
  Aktualności

  ACER wybrał polską platformę GSA

  ACER (Europejska Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) wybrała jako najlepszą polską platformę GSA do oferowania zdolności przepustowości gazu ziemnego w dwóch punktach połączeń międzysystemowych na granicy polsko-niemieckiej - 'Mallnow' oraz 'GCP Gaz-System/Ontras'.

 • 2018-11-05 Aktualności
  Aktualności

  Solidarność i Lewiatan apelują o wydłużenie vacatio legis

  Po odroczeniu przez Trybunał Konstytucyjny do 13 listopada br. rozprawy dotyczącej ustawy znoszącej górny limit składek na ZUS, tzw. 30-krotność, firmy i pracownicy nadal nie wiedzą jakie składki na ubezpieczenie społeczne zapłacą od 1 stycznia 2019 roku. To nie buduje zaufania do państwa - napisali we wspólnym oświadczeniu Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan i Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność".

 • 2018-11-02 Aktualności
  Aktualności

  Raport z badania nt. równości szans kobiet i mężczyzn w biznesie

  Badanie przeprowadzono w ramach realizacji projektu „Równość w biznesie - praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach", którego partnerem jest Konfederacja Lewiatan.

 • 2018-10-31 Aktualności
  Aktualności

  Wspólna odpowiedzialność za sprzątanie plastików

  Parlament Europejski przeważającą liczbą głosów poparł propozycję dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczącą ograniczenia stosowania plastików jednorazowego użytku. Dzisiaj COREPER 1, najważniejszy organ przygotowawczy Rady, ma przyjąć stanowisko i udzielić mandatu Prezydencji Austriackiej do rozpoczęcia negocjacji w trilogu. Zdaniem Konfederacji Lewiatan przepisy w obecnym kształcie nie rozwiązują problemu zaśmiecania środowiska, a obawy budzą praktyczne implikacje i niejasność zapisów.

 • 2018-10-31 Aktualności
  Aktualności

  Pracodawcy chcą wstrzymania prac nad ustawą o 12 XI 2018

  W listach do prezydenta RP, premiera, marszałka Sejmu, przewodniczących klubów poselskich, Konfederacja Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego, postulują wstrzymanie prac nad ustawą ustanawiającą 12 listopada br. dniem wolnym od pracy. Pracodawcy namawiają też prezydenta do skorzystania z konstytucyjnych prerogatyw w postaci zwrócenia się z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności ustawy z konstytucją albo przekazane jej Sejmowi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie (prawo weta).

 • 2018-10-30 Aktualności
  Aktualności

  Brak pracowników i koszty zatrudnienia ograniczają firmy

  Z deficytem pracowników borykało się w III kwartale br. 53% przedsiębiorstw w budownictwie i 45% w przemyśle. Wzrost kosztów zatrudnienia sygnalizowało 55-63% firm w budownictwie, przemyśle, handlu detalicznym i transporcie - wynika z danych GUS.