Mikrorachunek podatkowy już od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. większość rachunków urzędów skarbowych do wpłat zobowiązań podatkowych zostanie zastąpiona przez indywidualny rachunek przypisany do każdego podatnika - tzw. mikrorachunek podatkowy. Będą się nim posługiwać wszyscy, którzy mają numer PESEL lub NIP i płacą podatki.

Każda osoba fizyczna i każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą będą korzystać z mikrorachunku. Nie ma tu znaczenia ani forma prawna prowadzonej działalności ani wielkość przedsiębiorcy.

Należności podatkowe z tytułu PIT, CIT i VAT trzeba będzie płacić zawsze na ten sam rachunek - przypisany tylko do jednej osoby lub firmy. Ten numer nie zmieni się nawet w przypadku zmiany adresu zamieszkania, siedziby firmy, właściwości urzędu skarbowego lub nazwiska. Dzięki mikrorachunkowi nie będzie trzeba sprawdzać numeru rachunku urzędu skarbowego przed każdą płatnością. Swój mikrorachunek będzie można wygenerować online w dowolnym czasie i w każdym miejscu.

Aby sprawdzić numer mikrorachunku, wystarczy podać na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

  • PESEL w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących zarejestrowanym podatnikami VAT,
  • NIP w przypadku osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, lub będących płatnikami podatków i składek ZUS, lub podatnikami VAT.

Więcej nt. mikorachunku podatatkowego znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/pit-cit-i-vat-zaplacisz-na-mikrorachunek-podatkowy-od-1-stycznia-2020-r