Raport roczny Lewiatana 2018 - zapraszamy do lektury

W minionym roku skuteczna organizacja pracodawców jeszcze nigdy nie była tak potrzebna polskiemu biznesowi! Nasze doświadczenie i ekspertyza pomogły łagodzić skutki złej legislacji. Jednak rok 2018 był dla Lewiatana nie tylko rokiem wyzwań, ale też podwójnego jubileuszu, który świętowaliśmy 28 września w Sopocie: 100-lecie powstania przedwojennego Lewiatana, czyli Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, którego tradycje kontynuujemy. Z kolei dwadzieścia lat temu, w 1998 roku, została założona nasza Konfederacja.

 

Wśród największych wyzwań dla biznesu w 2018 roku znalazły się:

  • nieustanne zmiany w legislacji,
  • brak pracowników,
  • rosnące koszty,
  • zamieszanie wokół cen energii
  • niepewność w sprawie limitu składek na ubezpieczenie społeczne,
  • angażowanie firm państwowych w wątpliwe projekty inwestycyjne,
  • spory z Unią Europejską.

 

Udało się nam odnieść na tym polu wiele znaczących sukcesów, o czym piszemy w Raporcie Rocznym 2018:


W wydawnictwie przedstawiamy również nasze najważniejsze obszary bieżącej aktywności, które obejmują współpracę z lokalną administracją (Lewiatan w regionach), zaangażowanie w procesy legislacyjne, aktywność w Brukseli (biuro brukselskie, obecność w Business Europe oraz Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym), mediację i arbitraż (Centrum Mediacji Lewiatan, Sąd Arbitrażowy).

Prezentujemy również projekty komunikacyjne, które mają służyć naszym członkom, takie jak aplikacja mobilna czy cotygodniowy raport legislacyjny prezentujący najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców projekty ustaw oraz związane z nimi działania Lewiatana.