Spotkanie Rady Regionów w Radoczy

W czasie spotkania Rady Regionów, które odbyło się 27 marca br. w Radoczy, wiele miejsca poświęcono misji i wartościom Konfederacji Lewiatan, a także wymianie dobrych praktyk w pracach organizacji regionalnych.

Organizacje pracodawców zostały powołane w celu reprezentowania interesów swoich członków i bronienia ich w niełatwych realiach gospodarczych. Realizacja tych wartości i celów to ich podstawowa funkcja. Twarzami związków zarządy. Są to kwestie niezwykle istotne w świetle zbliżających się wyborów w związkach regionalnych.

Przewodniczący Rady Regionów, Roman Rogalski zrelacjonował przebieg posiedzenia zarządu Konfederacji Lewiatan.

Najważniejszym tematem drugiego dnia spotkania była wymiana dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania organizacji regionalnych. Członkowie oraz pracownicy biura Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan podzielili się doświadczeniami w zakresie akwizycji oraz utrzymywania w gronie członków mikrofirm. Jako najważniejsze narzędzia wskazali otwarte spotkania networkingowe, które metodą kuli śnieżnej zachęcają kolejnych przedsiębiorców do dołączania oraz mentoring jako narzędzie wsparcia młodych firm, udzielane przed doświadczonych pracodawców.

Wiele miejsca poświęcono omawianiu wspólnych inicjatyw związków regionalnych: projektów unijnych, narzędzi komunikacji, planowanych spotkań w ramach regionów, konferencji, szkoleń , segmentacji firm członkowskich.


Konfederacja Lewiatan