Wzór zawiadomienia o zapłacie na konto spoza białej listy niepokoi przedsiębiorców

• Przedsiębiorcy krytykują projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w ustawie o VAT.
• Apelują, aby wzór zawiadomienia dostosować do praktyki i realiów biznesowych.
• Wątpliwości budzi też fakt, że projekt rozporządzenia nie został skierowany do konsultacji społecznych - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

- Przedsiębiorcy widzą ogromną wartość w uszczelnianiu systemu podatkowego, gdyż dzięki temu procesowi możliwa jest uczciwa konkurencja. Ale działania uszczelniające nie mogą paraliżować funkcjonowania firm. Należy mieć bowiem na uwadze, że w początkowym okresie, kiedy wykaz nie działa jeszcze sprawnie - nie zawiera rachunków faktoringowych, masscollect, rachunków firm zagranicznych, czy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, itp. - zgłoszeń podatników będzie wiele - mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.


25 listopada 2019 r. odbyło się publiczne webinarium Ministerstwa Finansów poświęcone tzw. wykazowi podatników VAT, na którym padło wiele korzystnych zapowiedzi dla firm na temat praktycznych aspektów związanych z funkcjonowaniem wykazu, w tym dotyczących negatywnych skutków wynikających ze zlecenia wpłaty na rachunek nieznajdujący się w wykazie podatników VAT.

Tymczasem projekt rozporządzenia przewiduje, że zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, powinno być dokonywane na formularzu ZAW-NR. Jego treść zaś nie daje odpowiedzi czy wprowadzenie ułatwień będzie możliwe, ponieważ:

a) formularz ma być wniesiony do urzędu skarbowego właściwego dla kontrahenta - przedsiębiorcy postulowali, aby można było złożyć zawiadomienie do własnego urzędu, nie zawsze posiadają wiedzę
o właściwości urzędu kontrahenta;
b) wymaga wskazania kwoty dokonanej płatności, co sugeruje, że zawiadomienie będzie musiało być składane przy każdej płatności, a nie w przypadku jedynie pierwszej płatności na dany rachunek kontrahenta, nie znajdujący się w wykazie;
c) ma zostać złożony w terminie 3 dni od zlecenia płatności. Termin 3 dni od dnia zlecenia płatności może oznaczać, że w przypadku otrzymania faktury w piątek, przedsiębiorca będzie miał jedynie jeden dzień na złożenie zawiadomienia. Biorąc pod uwagę, że termin trzech dni wynika z ustawy, przedsiębiorcy apelują o jego wydłużenie chociażby poprzez doprecyzowanie w objaśnieniach podatkowych, że są to trzy dni robocze.

- Mamy nadzieję, że projektowany formularz ZAW-NR jest tylko wstępną propozycją i ulegnie jeszcze modyfikacji, z korzyścią dla przedsiębiorców - dodaje Przemysław Pruszyński.

Konfederacja Lewiatan