Henryka Bochniarz na Agrokonferencji banku BNP Paribas

Przewodnicząca Rady Głównej Lewiatana była gościem 14. edycji Agrokonferencji. Wrac z prezesem BNP Paribas Przemysławem Gdańskim oraz prof. Jerzym Hausnerem uczestniczyła w panelu otwarcia pt. Miejsce Polski w globalnym łańcuchu dostaw. Gdzie jesteśmy? Gdzie będziemy za 5 lat?


"Nadchodzi spowolnienie gospodarcze, które widzimy nie tylko w danych PMI, ale także w krótszym horyzoncie czasowym kontraktów czy zamówień" - mówiła Henryka Bochniarz. Jerzy Hausner omówił prognozy swojego zespołu i raport dot. spadku tempa wzrostu PKB, który przygotował dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Prezes BNP Paribas zwracał uwagę na potrzebę kompleksowej obsługi, również finansowej, łańcucha dostaw w rolnictwie, w czym chce mieć udział jego bank.

"Badania nastroju przedsiębiorców, które przeprowadza Lewiata, pokazują gwałtowny wzrost niepewności sytuacji gospodarczej. To będzie w najbliższych kilku latach rzutować na ochłodzenie koniunktury" - dodawała przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Bank BNP Paribas jest pomysłodawcą Agrokonferencji. Pierwsza konferencja skierowana do sektora rolno-spożywczego została zorganizowana w 2006 r. i przez kolejne 13 lat stała się ważnym, dorocznym spotkaniem Banku z klientami i instytucjami z tej branży. Powstała jako platforma współpracy i wymiany doświadczeń producentów, przetwórców, dostawców i dystrybutorów działających w agrobiznesie.