Lewiatan w Brukseli - wydarzenia tygodnia

Spotkanie Stałych Przedstawicieli BusinessEurope

Podczas spotkania omówiony został dokument dotyczący priorytetów BusinessEurope dla nowej Komisji Europejskiej, pt. „Prosperity. People. Planet". Dyskutowano również o przygotowaniu firm do Brexitu, relacjach handlowych z USA oraz sytuacji politycznej i gospodarczej w państwach członkowskich, m. in. wynikach wyborów parlamentarnych w Polsce, które omówiła K. Grafa.

Global Counsel na temat nowej geopolitycznej Komisji Europejskiej

16 października odbyło się w Brukseli spotkanie organizowane przez Global Counsel EU, podczas którego dyskutowano o priorytetach nowej KE i ich możliwej interpretacji. Najważniejsze komunikaty von der Leyen, to: gospodarka, która funkcjonuje „na rzecz ludzi", ochrona „europejskiego stylu życia" oraz „silniejsza Europa" w świecie. Głównym priorytetem jest niewątpliwie europejski zielony ład, za którego realizację będzie odpowiadał F. Timmermans wraz z zespołem komisarzy. Ważną rolę w jego realizacji będą odgrywać zachęty finansowe, które mają wspierać państwa i regiony najbardziej zależne od węgla, m. in. Polskę. Najważniejszym z nich będzie fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji (Just Transition Fund), w tworzeniu którego wiodącą rolę ma odgrywać K. Simson, komisarz ds. energii. W spotkaniu uczestniczyła K. Grafa, dyrektorka biura Lewiatana w Brukseli.

Spotkanie z przedstawicielkami Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli

17 października, w biurze Lewiatana w Brukseli, odbyło się spotkanie nt. możliwych obszarów współpracy pomiędzy organizacjami, których celem byłoby wsparcie pomorskich przedsiębiorców. Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli reprezentowały: dyr. Anna Drążek oraz Sylwia Skwara, główny specjalista ds. badań naukowych i innowacji.

Ekspert Lewiatana rozmawia z Komisją Europejską nt. Nowego Kodeksu Usług Cyfrowych

18 października br. odbyło się spotkanie ekspertki Konfederacji Lewiatan, p. Aleksandry Musielak, z naczelnikiem wydziału E-Commerce and Oline Platforms w Komisji Europejskiej (DG CONNECT), p. Wernerem Stenggiem. Dyskusja toczyła się wokół założeń nowego projektu Kodeksu Usług Cyfrowych zmieniającego dyrektywę o handlu elektronicznym. Nowa regulacja określi na lata nowy ład w zakresie zasad i zakresu odpowiedzialności platform za treści publikowane on-line.

Konferencja nt. Szwedzkiego wkładu w rozwijanie europejskiego przemysłu kosmicznego

17 października br. odbyła się konferencja nt. Szwedzkiego wkładu w rozwijanie przemysłu kosmicznego i lotniczego, w której uczestniczyli Kinga Grafa (Dyrektorka biura Lewiatana w Brukseli) i Adam Dorywalski (ekspert ds. UE). Panelistami konferencji byli m.in. Robert Hell (Dyrektor Swedish Aerospace Industries), Göran Berlemo (Dyrektor Aerospace Cluster Sweden), Matthias Petschke (Dyrektor EU Satellite Navigation Programs w DG GROW w Komisji Europejskiej) i europosłanka Sara Skyttedal (członkini parlamentarnej komisji ITRE). Dyskutowano głównie o potencjale szwedzkiego przemysłu w kontekście dalszego rozwijania technologii lotniczych i kosmicznych, a także o możliwości dofinansowania takich przedsięwzięć z różnych programów unijnych takich jak Program Kosmiczny, Fundusz Obronny, czy też Horyzont Europa.