Projekt FOLM - od natury do rynku pracy

Już za tydzień Lewiatan podpisze umowę o współpracy z Centrum Innowacyjnej Edukacji przy projekcie „Od natury do rynku pracy" - FOLM.

Celem projektu jest rozwinięcie umiejętności kluczowych dla życia osobistego i zawodowego, tak aby jego uczestnicy mogli stać się aktywni na rynku pracy i zmotywowani do kontynuowania nauki. Projekt jest adresowany do młodzieży w wieku 20-29 lat i ma objąć swoim zasięgiem 990 osób.

Opracowana przez Uniwersytet w Edynburgu metoda kształcenia, wykorzystuje innowacyjne środki, które pomagają odnaleźć ukryte talenty i mocne strony, ale również wzmacniają umiejętności miękkie, takie jak poczucie własnej wartości i aktywność społeczną.

Dzięki podpisanej umowie członkowie Lewiatana będą mieli szansę sformułować swoje wymagania dotyczące rynku pracy oraz poznać i zatrudnić uczestników FOLM.

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest tutaj.