Przedsiębiorcy dziękują wicepremierowi Gowinowi

• Dzisiaj wicepremier Jarosław Gowin poinformował, że jego partia Porozumienie nie zagłosuje za zniesieniem limitu składek na ZUS.
• Konfederacja Lewiatan dziękuje wicepremierowi za taką decyzję i poparcie apelu 65 organizacji pracodawców w sprawie utrzymania limitu 30-krotności składek na ZUS.

Przedsiębiorcy w liście do Jarosława Gowina dziękują wicepremierowi za podjęcie działań na rzecz utrzymania górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Apel w tej sprawie podpisało 65 organizacji pracodawców. Ostrzegają w nim, że zniesienie limitu składek na ZUS będzie kolejną dużą barierą, która ograniczy możliwość rozwoju gospodarki. Spowoduje też skokowy wzrost kosztów pracy, który negatywnie wpłynie na rozwijanie działalności gospodarczej w Polsce.

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotknie ok. 350 tys. pracowników, głównie specjalistów i ekspertów zatrudnionych nie tylko w branżach nowych technologii, ale także w motoryzacji, medycynie, finansach, czy logistyce. Ich wynagrodzenia się zmniejszą, a koszty zatrudnienia wzrosną.

Zmniejszy się atrakcyjność tworzenia w naszym kraju miejsc pracy wysokiej jakości i dobrze wynagradzanych. Będzie nam trudniej rywalizować o takie miejsca pracy z innymi krajami. Doprowadzi to do odpływu kapitału oraz technologii, a także wysokokwalifikowanych pracowników.

Zniesienie limitu składek na ZUS nie będzie sprzyjało podejmowaniu w kraju pracy przez młodych, świetnie wykształconych specjalistów, ani zachęcaniu do powrotu do Polski osób o odpowiednich kompetencjach.
Pracodawcy proszą wicepremiera Jarosława Gowina o kontynuowanie działań na rzecz utrzymania limitu 30-krotności.

Konfederacja Lewiatan