Instrumenty ochrony miejsc pracy - jak uzyskać pomoc


Przepisy ustawy, wdrażające instrumenty ochrony miejsc pracy, zostały w trybie ekspresowym wdrożone do porządku prawnego i już od dziś firmy mogą składać wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku z ochroną miejsc pracy i wprowadzeniem przestoju ekonomicznego.

Kształt tych przepisów był monitorowany przez Lewiatana przez cały okres prowadzenia prac legislacyjnych. Liczymy, że wprowadzone instrumenty ochrony zatrudnienia pomogą wielu firmom w Polsce ograniczyć skutki kryzysu. Przekazujemy Państwu najważniejsze informacje i wzory dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy, przygotowane przez administrację rządową - wybrane i opatrzone dodatkowymi informacjami oraz dokumentami przez prof. Jacka Męcinę, doradcę Zarządu Konfederacji Lewiatan.

Materiały do pobrania:
- informator MRPIPS (ze strony praca gov.pl)
- wzory z rozporządzenia - wykaz pracowników
- wzór umowy
- wzór wniosku o dofinansowanie
- wzór porozumienia

Konfederacja Lewiatan