Jacek Krawczyk kandydatem na stanowisko przewodniczącego EKES

Grupa Pracodawców EKES poparła dzisiaj kandydaturę Jacka Krawczyka na stanowisko przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno -Społecznego. Uzyskał on 70 proc. głosów.

Nowy przewodniczący EKES zostanie wybrany 27 października, na pierwszej sesji plenarnej komitetu w nowym skladzie. Jego mandat obejmie połowę 5-letniej kadencji, czyli potrwa do kwietnia 2023 roku.

Wcześniej Jacek Krawczyk, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, otrzymał poparcie pracodawców i związkowców, członków Rady Dialogu Społecznego.

Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, aktywnie uczestniczy on w pracach Komitetu. W latach 2010 i 2013 był wiceprezydentem komitetu odpowiedzialnym za budżet. W kwietniu 2013 r. objął prezydenturę Grupy Pracodawców EKES, w 2015 i 2017 roku uzyskał reelekcję na to stanowisko znaczącą większością głosów.

Był sprawozdawcą kilkunastu opinii EKES, między innymi na temat TTIP (umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi), Europejskiego Filaru Spraw Społecznych oraz w tematyce lotniczej (np. Zintegrowana Strategia Lotnicza UE, przepustowość lotnisk, Wspólne Europejskie Niebo). W latach 2015-18 był przewodniczącym Komitetu Monitorującego ds. Stosunków Transatlantyckich.

Jego aktywność na forum europejskim i pozaeuropejskim oraz inicjatywy podejmowane z polskimi i europejskimi partnerami społecznymi przyczyniają się do promocji i rozwoju dialogu społecznego.

Konfederacja Lewiatan