Prognozy 2021. Bezrobocie trochę wzrośnie

W 2021 roku bezrobocie prawdopodobnie wzrośnie do poziomu zakładanego wcześniej przez rząd na grudzień tego roku, czyli do ok. 7,3 - 7,5%. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw będzie w przyszłym roku wyższe o ok. 6% - wynika z szacunków Konfederacji Lewiatan.

 


Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Na szczęście nie sprawdziły się pesymistyczne prognozy zakładające duży wzrost bezrobocia w następstwie pandemii koronawirusa. Ten rok zakończymy bezrobociem rejestrowanym na poziomie ok. 6,1%. Rok 2021 prawdopodobnie przyniesie wzrost do poziomu zakładanego przez rząd na grudzień tego roku, czyli ok 7,3 - 7,5%.Nieprzewidywalność sprzyja bezrobociu

Czynnikami przyczyniającymi się do zwiększania liczby osób bez pracy są: nieprzewidywalność przebiegu pandemii, niespodziewane i podejmowane bez dialogu decyzje rządu ograniczające swobodę działalności gospodarczej, niepewność oraz niski poziom inwestycji. Na to nakłada się coraz mniejsza, z uwagi na możliwości budżetowe, pomoc państwa. Po powszechnych programach wsparcia na wiosnę 2020 r., kolejne wersje tarcz antykryzysowych czy tarcz PFR są ograniczone do konkretnych branż. Bez pomocy zostało część przedsiębiorstw powiązanych zależnościami z zamykanymi sektorami gospodarki. Należy również pamiętać, że wsparcie publiczne udzielane przedsiębiorstwom miało na celu przede wszystkim utrzymanie miejsc pracy. W nadchodzącym roku przekonamy się, czy firmy są w stanie utrzymać poziom zatrudnienia na wcześniejszym poziomie.

Nie tylko eksport broni przed dużym bezrobociem

Przed dużym wzrostem bezrobocia chronią cały czas dobre wyniki eksportu oraz odczuwany, choćby na początku 2020 roku, niedobór pracowników wynikający ze starzenia się społeczeństwa czy odpływów migracyjnych. Należy również pamiętać o dużej liczbie (ponad 600 tys.) pracowników cudzoziemskich obecnych na naszym rynku pracy, którzy stanowią pewnego rodzaju bufor chroniący przed wzrostem bezrobocia.

Co nas czeka na rynku pracy w 2021 roku?

Niewątpliwie przyszły rok będzie obfitował w zmiany na rynku pracy. Możemy spodziewać się kontynuacji zwolnień w sektorach najmocniej dotkniętych skutkami pandemii zarówno przez administracyjne obostrzenia, jak i zmianę zachowań konsumenckich, czyli m.in. w gastronomii i zakwaterowaniu, branży fitness, turystyce, rozrywce. Jednocześnie zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistyce i transporcie może utrzymać się na poziomie z początku 2020 r. lub nawet wzrosnąć o 4-5 % w skali roku. Nie zawsze jest możliwy płynny przepływ pracowników między usługami a produkcją, więc będzie to jednym z czynników wzrostu bezrobocia.

Kto odczuje wzrost wynagrodzeń?

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrośnie w 2021 roku o ok. 6% z uwagi na podniesienie płacy minimalnej oraz rosnące oczekiwania płacowe wykwalifikowanych pracowników, którzy nadal są poszukiwani na rynku pracy. Wzrostu wynagrodzeń raczej nie odczują pracownicy sektora usług. Rok 2022 powinien przynieść poprawę - spadek bezrobocia i wyższe wzrosty wynagrodzeń.

W kolejnych miesiącach dużo zależy od przebiegu pandemii. Jeśli będziemy doświadczali dalszego wzrostu zachorowań i idących za tym obostrzeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, przy jednocześnie niewystarczającej pomocy ze strony państwa, dotychczasowa, dobra sytuacja na rynku pracy może się pogorszyć.

Konfederacja Lewiatan