Semestr Europejski - rekomendacje dla Polski

Komisja Europejska opublikowała projekty rekomendacji gospodarczych w ramach Semestru Europejskiego dla krajów członkowskich UE. W tym roku uwzględniają one specyficzną sytuację społeczno-gospodarczą związaną z pandemią COVID-19.

Rekomendacje skonstruowano wokół dwóch celów: ograniczenia negatywnych społeczno-gospodarczych skutków pandemii w krótkim okresie oraz osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego w perspektywie krótko- i średnioterminowej, sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Tekst rekomendacji dostępny jest tutaj

Publikujemy również tekst oryginalny w języku angielskim - tutaj (materiał w jęz. angielskim)

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej dostępny jest tutaj.