Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności 2020

 • 2020-12-18 Aktualności
  Aktualności

  Wkrótce ruszą konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy

  • Jeszcze w tym roku mają się rozpocząć konsultacje społeczne projektów zgłoszonych do Krajowego Planu Odbudowy (KPO) - zapowiedział resort funduszy i polityki regionalnej.
  • Ważne, żeby w konsultacjach wzięli udział eksperci, strona społeczna, pracodawcy i organizacje pozarządowe - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2020-12-17 Aktualności
  Aktualności

  Rynek pracy pomału zaczyna odczuwać skutki drugiej fali pandemii Covid-19

  Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie br. wynosiła 6318,9 tys. pracowników. W stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku oznacza to spadek o 1,2%. Wynagrodzenia wzrosły zaś o 4,9% w ujęciu rocznym - podał GUS.

 • 2020-12-17 Aktualności
  Aktualności

  Budżet 2021. Niepokoi rosnące zadłużenie państwa

  • Sejm uchwalił dzisiaj budżet na 2021 rok. Zakłada on deficyt w wysokości 82,3 mld zł.
  • Konfederacja Lewiatan ostrzega przed rosnącym i osiągającym niebezpieczny poziom zadłużeniem państwa.

 • 2020-12-17 Aktualności
  Aktualności

  Nowy biuletyn EKES

  W numerze m.in. o priorytetach EKES w rozpoczynającej się kadencji, a także o zawirowaniach wokół unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy.

 • 2020-12-17 Aktualności
  Aktualności

  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ruszył do pracy

  Nowy mandat Komitetu, jak zawsze na początku kadencji, wymagał czasu na pełny rozruch. Sesja grudniowa zakończyła ten trudny okres: wybory do sekcji, obserwatoriów, komitetów doradczych i prezydiów wszystkich tych ciał uruchomiły kolejny etap, kiedy dyskutowane są priorytety Komitetu we wszystkich obszarach na najbliższe 2,5 roku. W sposób oczywisty koncentrują się one na najbliższych regulacjach, strategiach i komunikatach Komisji Europejskiej, pracach Parlamentu Europejskiego i programie kolejnej prezydencji UE, tym razem portugalskiej.

 • 2020-12-16 Aktualności
  Aktualności

  Przyszłość Wieloletnich Ram Finansowych i Funduszu Odbudowy

  Negocjacje między PE i Radą trwały ponad dwa miesiące. Najtrudniejsze tematy negocjacji, to przede wszystkim: nowe zasoby własne, rola PE w administrowaniu Funduszem Odbudowy, dofinansowanie szeregu programów flagowych.

 • 2020-12-16 Aktualności
  Aktualności

  Prawo własności intelektualnej - Komisja Europejska pracuje nad aktualizacją ram prawnych

  W ostatnim czasie na poziomie unijnym zaobserwować można wzmożone zainteresowanie kwestiami związanymi z prawem własności intelektualnej. Komisja Europejska w listopadzie opublikowała IP Action Plan, który zakłada uaktualnienie ram prawnych Unii Europejskiej tam, gdzie jest to konieczne, oraz wprowadzenie zrównoważonej polityki w zakresie własności intelektualnej, aby pomóc przedsiębiorstwom, również MŚP, w pełni korzystać z ich dóbr własności intelektualnej, a więc wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych czy choćby oznaczeń geograficznych. Ponadto, IP Action Plan ma na celu, uwzględniając obecną sytuację, wzmocnienie ochrony twórczości w czasach kryzysu zdrowotnego i gospodarczego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2, a także ułatwienie płynnego przejścia na systemy cyfrowe oraz te, które uwzględniają założenia Zielonego Nowego Ładu.

 • 2020-12-16 Aktualności
  Aktualności

  Apel o opóźnienie wejścia w życie przepisów związanych z opłatą cukrową

  • O przedłużenie o rok, do 1 stycznia 2022 r., terminu wejścia w życie jednego z obowiązków sprawozdawczych związanych z opłatą cukrową - apeluje do resortu finansów Konfederacja Lewiatan.
  • Jego realizacja wymaga bowiem poniesienia przez przedsiębiorców wysokich kosztów związanych z wdrożeniem zupełnie nowych, zaawansowanych rozwiązań technicznych i logistycznych.

 • 2020-12-15 Aktualności
  Aktualności

  Brak strategii rządu ogranicza inwestycje prośrodowiskowe polskich firm

  Ryzyko weta polskiego rządu podczas Rady Europejskiej w ubiegłym tygodniu mogło przesłonić inne kluczowe wybory strategiczne - w szczególności deklarację o neutralności klimatycznej. Mogłoby się wydawać, że po trzech wyborczych latach polski rząd będzie wreszcie bardziej skłonny do decyzji koniecznych, chociaż nie zawsze przyjmowanych z aprobatą. Ostatecznie, po długich negocjacjach polski rząd zaakceptował cel redukcji CO2 do 2030 roku o co najmniej 55%.

 • 2020-12-15 Aktualności
  Aktualności

  UE chce powiązać swoje kluczowe inicjatywy z rozwojem umiejętności

  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych wśród osób w wieku produkcyjnym, rozwój umiejętności oraz zdolność do adaptacji na zmieniającym się rynku pracy stanowią od dawna przedmiot działań i inicjatyw poszczególnych instytucji i programów UE.