Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Reprezentacja klienta w mediacji

2015-11-05

Konfederacja Lewiatan serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Reprezentacja klienta w mediacji"- szkolenie jednodniowe dla przedstawicieli środowisk prawniczych zajmujących się rozwiązywaniem konfliktów gospodarczych", które odbędzie się w siedzibie Konfederacji Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie w dniu 05.11.2015 r. w godz. od 09.00 do 17.00.

Szkolenie organizowane jest w zakresie realizowanego przez Konfederację Lewiatan projektu pt. „Centra Arbitrażu i Mediacji - projekt pilotażowy" w ramach Priorytetu V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli środowisk prawniczych zainteresowanych informacjami z zakresu mediacji.

Szkolenie poprowadzą:

 

 dr Ewa Gmurzyńska
Doktor nauk prawnych, kierownik Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Kwalifikacje mediatora: szkolenia mediacyjne - Uniwersytet Floryda, Georgia State University, Fundacja Partners Polska, Polskie Centrum Mediacji.

 

 

 

 Katarzyna Przyłuska-Ciszewska
Adwokat, prezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Faculte International pour l'Enseignement du Droit Compare w Strasburgu, stypendystka Fundacji im. Stefana Batorego, ukończyła również aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Certyfikowany mediator ADR Group (Wielka Brytania). Od 2004 r. ukończyła szereg szkoleń dotyczących mediacji organizowanych przez instytucje polskie i zagraniczne m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

KRYTERIA REKRUTACJI na szkolenie realizowane w ramach Projektu:
1. Uczestnikami szkoleń mogą być przedstawiciele środowisk prawniczych zajmujący się rozwiązywaniem konfliktów w sprawach gospodarczych: radcowie prawni, adwokaci, sędziowie i pełnomocnicy firm.
2. Kolejność zgłoszeń z pierwszeństwem dla uczestników (bez względu na płeć) nie mających doświadczenia z pozasądowym rozstrzyganiem sporów (ADR).
3. Osoby, które spełniają ww. kryteria oraz prześlą formularz zgłoszeniowy i wymagane dokumenty, a nie zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej. 30% miejsc będzie zarezerwowane dla mniej reprezentowanej płci.


WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
1. Warunkiem uczestnictwa jest zakwalifikowanie osoby do udziału w szkoleniu przez Realizatora Projektu (Konfederację Lewiatan) zgodnie z przyjętymi kryteriami rekrutacji.
2. Wypełnienie i podpisanie przez uczestnika szkolenia: formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 1), oświadczenia uczestnika projektu, na podstawie którego możliwe będzie przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2) oraz zakresu danych osobowych do przetwarzania (Załącznik nr 3).


ZGŁOSZENIA:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona!

W celu zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesłać faksem na nr 22/55 99 910, 22/55 99 920 lub skan na adres e-mail: italalaj@konfederacjalewiatan.pl wypełnione i podpisane następujące dokumenty:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Załącznik nr 1- Deklaracja uczestnictwa w projekcie
3. Załącznik nr 2- Oświadczenie uczestnika projektu
4. Załącznik nr 3 - Zakres danych osobowych do przetwarzania
Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3


Dopuszczalne jest również złożenie formularza zgłoszeniowego i wymaganych dokumentów osobiście lub przesłanie pocztą do Biura Projektu na adres: Konfederacja Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00- 727 Warszawa (decyduje data wpływu).


UWAGA!
Po przyjęciu zgłoszenia obecność w szkoleniu jest obowiązkowa! Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu, na które się zgłosił na pisemny wniosek złożony do Biura Projektu  najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów szkoleń.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod nr. tel.: 22 55 99 967.
e-mail: mediacje@konfederacjalewiatan.pl

Załącznik:
Regulamin