Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

 • A
 • A
 • A

Konferencja: Polska energia w Europie. Wyzwania modernizacyjne

2016-01-27

 

Polska energia w Europie.

Wyzwania modernizacyjne

Konferencja Forum Analiz Energetycznych i Konfederacji Lewiatan

27 stycznia 2016 r., od 10:00

Hotel Sheraton w Warszawie

ul. Bolesława Prusa 2

Energetyka w Europie będzie w kolejnych latach podlegać transformacji. Jednocześnie w polskiej polityce energetycznej pojawiło się wiele znaków zapytania. Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w kontekście zmieniającego się rynku energii? Czy integrować rynki energii elektrycznej? Jaką rolę będzie miał polski węgiel dla gospodarki w przyszłości? Czy zależy nam na rozwoju OZE, czy nie widzimy w źródłach odnawialnych żadnej przyszłości? Jak powinien wyglądać europejski kompromis w kwestiach energetycznych?

Wypracowanie realistycznej wizji rozwoju sektora energetycznego w oparciu o nową „Politykę energetyczną Polski do 2050 r.” jest kluczowe dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości, a modernizacja energetyki może stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Aby Polska stała się beneficjentem tych zmian, konieczny jest dialog różnych środowisk oraz kompetentne analizy. W czasie konferencji planujemy przedstawić opracowanie „Polska energetyka na fali megatrendów” przygotowane wspólnie z Deloitte.

Liczymy, że konferencja "Polska energia w Europie. Wyzwania Modernizacyjne” będzie ważnym głosem w dyskusji o nowej strategii dla polskiego sektora energetycznego w kontekście Unii Energetycznej.

Zgłoszenie

Proszę kliknąć w powyższy link

 

Agenda:

Kształt agendy może ulec zmianie przed wydarzeniem.

10.00

Powitanie

 • Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan
 • Joanna Maćkowiak - Pandera, Szef Forum Analiz Energetycznych

10.10

Priorytety polskiego sektora energii

 • Michał Kurtyka, Wiceminister, Ministerstwo Energii

10.30

Nowy model rynku energii w Europie – perspektywa z Komisji Europejskiej

 • Dagmara Koska, Doradczyni Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. Unii Energetycznej, Marosa Sefkovica

10.50

Wpływ megatrendów na polski sektor elektroenergetyczny

 • Paweł Smoleń, Prezes ERBUD SA ds. energetyki i przemysłu, były Prezydent EURACOAL

11.15

Przerwa

11.45

Zmieniający się rynek energii – szansa czy zagrożenie?

Moderator: Janusz Reiter, Centrum Stosunków Międzynarodowych, były Ambasador Polski w Niemczech i USA

Uczestnicy:

 • Henryk Baranowski, Wiceminister Skarbu, TBC
 • Tom Howes, Zastępca Dyrektora Departamentu Analizy Ekonomicznej i instrumentów finansowych, Dyrekcja Generalna ds. Energii
 • Grzegorz Górski, Wiceprezes ENGIE
 • Ireneusz Łazor, Prezes Towarowej Giełdy Energii
 • Monika Morawiecka, Dyrektor Zarządzający, Obszar Strategii i Współpracy Międzynarodowej, PGE Polska Grupa Energetyczna
 • Markus Steigenberger, Zastępca Dyrektora, Agora Energiewende

13.15

Patrząc wstecz czy przed siebie? – Nowa Polityka energetyczna państwa 2050

Moderator: Prof. Leszek Jesień, Collegium Civitas

Uczestnicy:

 • Małgorzata Mika-Bryska, Wicedyrektor Departament ds. Energetyki, Ministerstwo Energii
 • Wiesław Cieśla, Solaris Bus and Coach
 • Jan Rączka, Ekspert Regulatory Assistance Project, były Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Maciej Bukowski, Prezes Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych

14.00

Podsumowanie

 • Daria Kulczycka, Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan

14.10

Lunch

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Prosimy o potwierdzenie korzystając z systemu online.

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim. Dla wszystkich gości dostępne będzie tłumaczenie symultaniczne.

Szczegółowe informacje:

http://www.fae.org.pl/pl/konferencja.html

Dodatkowe informacje: Magda Sikorska, fae@fae.org.pl,
tel. 00 48 695 100 978

 


Polish Energy in Europe.

Modernization Challenges

Conference of Forum for Energy Analysis and Lewiatan

January 27th, 2016

From 10:00 AM

Sheraton Hotel

Bolesława Prusa 2, Warsaw

The power sector in Europe will be transformed in the years to come. At the same time, there are many questions regarding future Polish power policy. How to assure the energy safety in the context of the changing energy market? What are the benefits and challenges of power market integration? What is the future role of coal in the Polish economy? Are renewable energy sources an alternative? How the European compromise on energy and climate policies could look like?

The creation of the realistic vision of development of the power sector based upon the new Polish Energy Policy until 2050 is of key importance for development of Polish entrepreneurship. And modernization of the power sector may become a flywheel of the Polish economy. Poland will benefit from these changes provided that various groups engage in dialogue and competent analyses are carried out. During the conference we will launch a report on “Megatrends for the Polish power sector” written jointly with Deloitte.

We hope that the conference will be an essential contribution to the Polish discussion on the opportunities of the Energy Union project for Poland.

Registration

Click above to register

 

Program:

The agenda may be changed prior to the event.

10.00

Polish energy in Europe. Modernization challenges - welcoming speach

 • Henryka Bochniarz, President, Polish Confederation Lewiatan, Vice-president BUSINESSEUROPE Poland
 • Joanna Maćkowiak-Pandera, Chief of the Forum for Energy Analysis

10.10

Priorities for Polish energy sector

 • Michał Kurtyka, Deputy minister, Ministry for Energy

10.30

New energy market design in Europe. Perspective of European Commission.

 • Dagmara Koska, Member of cabinet of Vice-president of the European Commission

10.50

Megatrends impacting Polish energy sector

 • Paweł Smoleń, Chairman, ERBUD SA, former President of EURACOAL

11.15

Coffee brake

11.45

Changing energy market - opportunity or threat?

Moderator: Janusz Reiter, former Polish Ambassador in Germany and USA, international relations expert

Participants:

 • Henryk Baranowski, Deputy Minister, Ministry of Treasury, TBC
 • Tom Howes, Deputy Head of Unit, Economic analysis and Financial instruments
 • Grzegorz Górski, EVP Innovation, Marketing & New Business, ENGIE
 • Ireneusz Łazor, President of the Management Board of Polish Power Exchange S.A.
 • Monika Morawiecka, Managing Director Strategy, Regulation and international cooperation, PGE
 • Markus Steigenberger, Deputy Director, Agora Energiewende

13.15

Looking back or looking forward? - New Polish Energy Policy 2050

Moderator: Prof. Leszek Jesień, Collegium Civitas

Participants:

 • Małgorzata Mika-Bryska, Deputy Director, Energy Department, Ministry of Energy
 • Wiesław Cieśla, Solaris Bus and Coach
 • Jan Rączka, Expert, Regulatory Assistance Project, former President of the Management Board of the National Fund for Environmental Protection and Water Management
 • Maciej Bukowski, President of Warsaw Institute for Economic Studies

14.00

Summary

 • Daria Kulczyka, Director of the Department of Energy and Climate Change, Lewiatan

14.10

Lunch

 

Participation in the event is free of charge, but the number of places is limited. Advance registration is necessary: online registration

The event will be held in Polish and English – simultaneous translation will be provided.

Contact:

http://www.fae.org.pl/pl/konferencja.html

More information: Magda Sikorska, fae@fae.org.pl,
tel. 00 48 695 100 978