Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

 • A
 • A
 • A

e-Akademia Lewiatana: Istota rzeczy w podatkach: GAAR, SAAR, WHT I TP

Termin 18 czerwca 2021, godz.: 10:00-11:30
Rejestracja http://ikongr.es/c/zGHxwIqz


 

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR) oraz tzw. małe klauzule obejścia prawa (SAAR) są jednym z istotnych, a zarazem kłopotliwych obszarów dla podatników. Przepisy GAAR obowiązują w Polsce od 2016 r., na początku 2018r. zostały istotnie zmienione, natomiast kluczowa jest praktyka organów podatkowych oraz ich podejście do stosowania regulacji antyabuzywnych. Wnioski płynące z analizy praktyki można wykorzystać do oceny ryzyka po stronie przedsiębiorstwa i podjęcia decyzji co do zarządzania tym ryzykiem. Istotne jest także obserwowanie obszarów, które są na celowniku organów skarbowych, aby móc określić, czy organizacja jest bezpieczna.

Z kolei od przynajmniej ostatnich 3 lat nie daje o sobie zapomnieć podatek u źródła od płatności zagranicznych (WHT). Najpierw ustawodawca wprowadził restrykcyjne przepisy, potem kilkakrotnie zawieszano stosowanie tych najbardziej kontrowersyjnych, a ostatnio Ministerstwo Finansów deklarowało ich złagodzenie. Ta sytuacja nie pomaga płatnikom we właściwym stosowaniu przepisów podatkowych.

Kolejne zagadnienie, które od kilku lat budzi szczególne zainteresowanie resortu finansów i organów podatkowych, to ceny transferowe. Ministerstwo Finansów pracuje nad objaśnieniami dotyczącymi stosowania przepisów o cenach transferowych w wielu obszarach. Od początku 2021 roku zostały opublikowane objaśnienia podatkowe co do korekty cen transferowych i metody porównywalnej ceny niekontrolowanej. Zakończyły się również konsultacje publiczne w zakresie projektu objaśnień regulacji dotyczących domniemania i należytej staranności w identyfikowaniu transakcji z rajami podatkowymi oraz projektu interpretacji ogólnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej.

W oparciu o swoje praktyczne doświadczenia eksperci z Zespołu Prawa Podatkowego kancelarii Dentons podczas webinarium odpowiedzą na pytania związane z powyższymi istotnymi z punktu widzenia podatników zagadnieniami:

 • Jakie są przykłady podejścia polskich organów podatkowych do stosowania przepisów antyabuzywnych? Jak zarządzać ryzykiem zastosowania tych klauzul?
 • Jakie są trendy w kontrolach podatkowych?
 • Jaki wymiar praktyczny mają zmiany w zakresie cen transferowych dla przedsiębiorców? Jak sprostać wyzwaniom związanym z tym obszarem?
 • Jakie wnioski płyną z kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych?
 • Jakie są ogólne zasady opodatkowania WHT? Jaki jest praktyczny wymiar nowych przepisów?

Spotkanie jest skierowane zarówno do osób zainteresowanych, jak i na co dzień zajmujących się tematyką podatkową, zwłaszcza do właścicieli firm, osób zarządzających przedsiębiorstwami, dyrektorów i pracowników działów finansowych, prawnych i podatkowych.

 

PROGRAM:

I. Przepisy antyabuzywne oraz kontrole podatkowe - trendy

 • GAAR, SAAR - zasady stosowania przepisów, czy jest już jakaś praktyka w tym zakresie?
 • Zarządzanie ryzykiem zastosowania klauzuli GAAR lub SAAR.
 • Trendy w kontrolach podatkowych - co o kontrolach mówią liczby?
II. Podatek u źródła (WHT) - ogólne zasady i praktyka podatkowa
 • Ogólne zasady opodatkowania podatkiem u źródła (WHT).
 • Nowe regulacje w zakresie pojęcia rzeczywistego właściciela (beneficial owner) i obowiązku dochowania należytej staranności przy wypłatach zagranicznych.
 • Najnowsza praktyka podatkowa.
 • Aspekty praktyczne nowych przepisów WHT.
III. Ceny transferowe - ewolucja i trendy
 • Najnowsze zmiany w zakresie cen transferowych - podsumowanie ostatnich działań Ministerstwa Finansów.
 • Praktyczne konsekwencje zmian w przepisach z zakresu cen transferowych na przestrzeni ostatnich kilku lat - obserwacje.
 • Kontrole w zakresie cen transferowych - czego nas uczą i czego można się po nich spodziewać.
Webinarium poprowadzą eksperci z Zespołu Prawa Podatkowego kancelarii Dentons: Cezary Przygodzki, doradca podatkowy, partner kierujący Zespołem Prawa Podatkowego; Dariusz Stolarek, doradca podatkowy, partner; Aleksandra Rutkowska, radca prawny, counsel; Dagmara Cisowska, doradca podatkowy, counsel.

Dentons jest największą kancelarią prawną na polskim rynku i jedną z pierwszych międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce. Posiada bogate doświadczenie w doradzaniu przy największych, najbardziej złożonych i innowacyjnych transakcjach, projektach i sprawach spornych. W 2020 roku Chambers Europe uznał Dentons Firmą Prawniczą Roku w Polsce. Praktyki Dentons są wysoko oceniane przez prestiżowe rankingi i publikacje prawnicze, w tym Chambers Europe, The Legal 500 EMEA, IFLR1000.

 

Szczegóły organizacyjne

 • Potwierdzeniem udanej rejestracji jest otrzymanie maila potwierdzającego rejestrację; w przypadku braku takiego maila, prosimy o kontakt w sprawie potwierdzenia Państwa rejestracji.
 • Dzień przed wydarzeniem lub rano w dniu wydarzenia, otrzymają Państwo unikalny link do zalogowania się na stronie webinarium.
 • Aby uniknąć braku maili dotyczących wydarzenia, prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie mailowym i wpisywanym w formularzu rejestracyjnym, sprawdzanie folderu SPAM, zostawienie bezpośredniego kontaktu telefonicznego w formularzu rejestracyjnym, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów SPAM serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.
 • Webinarium odbywa się on-line za pomocą platformy ClickMeeting.
 • Wszystkie informacje o technicznych aspektach webinarium znajdą Państwo na stronie rejestracji.
 • W trakcie webinarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.
 • Uczestnicy otrzymają wszystkie materiały merytoryczne po webinarium.  

 

PROWADZĄCY: 

Cezary Przygodzki, doradca podatkowy, partner kierujący Zespołem Prawa Podatkowego, Dentons

Koncentruje się na projektach z zakresu międzynarodowego planowania podatkowego oraz strukturyzowania transakcji fuzji i przejęć. Doradza w kwestiach podatkowych związanych z fuzjami i przejęciami (M&A), w tym w zakresie strukturyzacji transakcji, przeglądów podatkowych due diligence, negocjacjach i zamknięciu transakcji. Wspiera klientów również w zakresie restrukturyzacji i reorganizacji podatkowych oraz inwestycji zagranicznych w Polsce.

Specjalizuje się w obsłudze klientów z sektorów produkcyjnego, energetycznego, mediów i technologii oraz nieruchomości. Posiada także znaczące doświadczenie w obsłudze instytucji finansowych oraz funduszy private equity.

Dariusz Stolarek, doradca podatkowy, partner, Zespół Prawa Podatkowego, Dentons

Specjalizuje się w projektach z zakresu fuzji i przejęć (M&A), które obejmują kompleksowe strukturyzacje podatkowe transakcji krajowych i międzynarodowych, badania due diligence oraz ubezpieczenia W&I transakcji / ryzyk podatkowych.

Do obszarów jego specjalizacji należą także finansowanie przedsiębiorstw i projektów oraz restrukturyzacja przedsiębiorstw.

Reprezentuje klientów w sporach podatkowych oraz wspiera w tworzeniu wewnętrznych procedur zarządzania ryzykiem podatkowym. Dariusz posiada bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym dla sektora nieruchomości, finansów, odnawialnych źródeł energii, ubezpieczeń oraz IT.

Aleksandra Rutkowska, radca prawny, counsel kierująca Praktyką Postępowań Podatkowych, Zespół Prawa Podatkowego, Dentons

Specjalizuje się w sporach podatkowych, z sukcesem wspiera klientów w kontrolach podatkowych, celno-skarbowych oraz postępowaniach podatkowych przed organami Krajowej Administracji Skarbowej, a także przed sądami administracyjnymi. Wielokrotnie reprezentowała Polskę (jako pracownik Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w latach 2006-2010) oraz klientów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Ma doświadczenie w ocenie ryzyka podatkowego, w tym ryzyka odpowiedzialności osobistej i zarządzaniu ryzykiem podatkowym. Wspiera klientów w wypracowaniu i wdrażaniu procedur podatkowych. Reprezentowała fundusze inwestycyjne z krajów Unii Europejskiej, USA, Kanady i Korei przed polskimi organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, odzyskując nadpłaty w podatku dochodowym. Ma także bogate doświadczenie w doradztwie w obszarze podatku akcyzowego

Dagmara Cisowska - doradca podatkowy, counsel kierująca Praktyją Cen Transferowych, Zespół Prawa Podatkowego, Dentons

Posiada bogate doświadczenie w doradztwie w zakresie cen transferowych. Uczestniczyła w licznych projektach dotyczących tworzenia modeli rozliczeń w grupach kapitałowych, sporządzania dokumentacji cen transferowych, przeprowadzania analiz porównawczych oraz przygotowania wniosków o zawarcie Uprzednich Porozumień Cenowych. Ma również doświadczenie w realizacji projektów obejmujących tworzenie, weryfikację i implementację polityki cen transferowych w grupach kapitałowych oraz restrukturyzację działalności.

Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w trakcie kontroli podatkowych oraz postępowań i sporów z zakresu cen transferowych, w tym w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP, Mutual Agreement Procedure).

Aktywnie uczestniczy w posiedzeniach Forum Cen Transferowych - zespołu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Finansów, którego celem jest przygotowywanie rekomendacji, opinii, analiz, wniosków oraz propozycji dotyczących uproszczenia i uszczelnienia funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie cen transferowych.

 

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:
Grażyna Mazurek
Konfederacja Lewiatan
e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
tel. 22 55 99 940