Polish Confederation Lewiatan
Brussels Office
Avenue de Cortenbergh 168
1000 Brussels
Tel. +32 2 732 13 06

Biuro Lewiatana w Brukseli dostarcza członkom bieżących informacji legislacyjnych, pracownicy biura monitorują procesy zmian w prawie, biorą udział w spotkaniach grup roboczych, na których prezentują stanowisko polskich pracodawców.

Zadania przedstawicieli Lewiatana w Brukseli• Reprezentacja Konfederacji Lewiatan w Brukseli, utrzymywanie kontaktów z federacjami biznesowymi, związkami zawodowymi, przedstawicielstwami dyplomatycznymi, instytucjami unijnymi (przedstawiciele Rady, Komisji, Europosłów),

• Uczestnictwo w pracach BusinessEurope, na poziomie stałych przedstawicieli, komitetów, grup roboczych i task force, raportowanie działań i inicjatyw BusinessEurope do Konfederacji Lewiatan,

• Wsparcie działań Konfederacji Lewiatan w zakresie relacji i działań międzynarodowych, podejmowanych samodzielnie przez Konfederacje Lewiatan i we współpracy z innymi interesariuszami - organizacjami pracodawców, członkami, administracją publiczną,

• Monitorowanie legislacji unijnej i przekazywanie informacji do odpowiednich departamentów biura Konfederacji Lewiatan oraz członków Konfederacji Lewiatan,

• Przygotowywanie merytorycznych opinii nt. legislacji unijnej wspólnie z właściwymi departamentami Konfederacji Lewiatan i bezpośrednie przekazywanie opinii do instytucji unijnych,

• Informowanie instytucji unijnych o stanowiskach Konfederacji Lewiatan z zakresu legislacji unijnej oraz innych obszarów istotnych dla Konfederacji Lewiatan,

• Przygotowywanie analiz, ekspertyz, opracowań i raportów dotyczących spraw międzynarodowych, UE, relacji Polska - UE, sytuacji przedsiębiorców w krajach europejskich.
 

Zapraszamy do kontaktu

 

Kinga Grafa
Dyrektor biura
Stały Przedstawiciel przy BusinessEurope
tel. +32 477 833 494


Adam Dorywalski
Ekspert
tel. +32 273 212 10