Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Stanowiska

 • 2021-10-22 Środowisko i klimat

  GOTOWI na 55 "FIT for 55" - stanowisko horyzontalne Konfederacji Lewiatan

  Przedstawiamy stanowisko horyzontalne Konfederacji Lewiatan do pakietu GOTOWI na 55 "FIT for 55". Przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan podzielają dążenie, by realizując ambitne cele polityki klimatycznej zapewnić sprawiedliwą, ekologiczną i dostatnią przyszłość. Przebudowa społeczno-gospodarcza w kierunku neutralności klimatycznej to wspólne europejskie zadanie.

 • 2021-10-22 Podatki

  Podatek dochodowy - uwagi Lewiatana do nowelizacji ustaw

  W nawiązaniu do toczących się prac nad ustawą z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 506), przedstawiamy propozycje zmian/poprawek do ustawy.

 • 2021-10-15 Prawo branżowe

  Fundusz Szerokopasmowy - stanowisko Lewiatana do projektu rozporządzenia

  W odpowiedzi na zaproszenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do udziału w konsultacjach projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego (nr z wykazu 177), Konfederacja Lewiatan poniżej przedstawia stanowisko do projektu.

 • 2021-10-15 Prawo pracy i rynek pracy

  Ustawa o cudzoziemcach - uwagi Lewiatana

  w związku z podjęciem prac nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach (wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu UD275), przekazujemy uwagi dotyczące funkcjonowania ustawy o cudzoziemcach oraz zasad legalizacji pobytu i pracy pozyskane od przedsiębiorców oraz propozycje zmian, które prowadziłyby do usprawnienia systemu bez zmniejszania poziomu bezpieczeństwa i spójności państwa.

 • 2021-10-15 Podatki

  Ustawa o rachunkowości - uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji

  W związku z prowadzonymi pracami parlamentarnymi dotyczącymi rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1570), który dostosowuje krajowe przepisy do unijnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania , Konfederacja Lewiatan pragnie zwrócić uwagę na poważną wątpliwości dot. potencjalnego rozszerzenia wymogów formatu raportowania ESEF na wszystkie (również śródroczne) sprawozdania i w związku z tym przedstawia propozycję doprecyzowania projektu ustawy.

 • 2021-10-12 Prawo branżowe

  Jednostki kogeneracji w roku 2022 - uwagi Lewiatana

  W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2022 (nr w wykazie prac Ministra Klimatu i Środowiska - 654), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-10-12 Prawo branżowe

  Maksymalna ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji - uwagi Lewiatana

  W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2022 (nr w wykazie prac Ministra Klimatu i Środowiska - 653), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-10-12 Prawo pracy i rynek pracy

  Ustawa o cudzoziemcach - uwagi Lewiatana

  W związku z podjęciem przez resort kierowany przez Pana Ministra prac nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach (wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu UD275), przekazujemy uwagi dotyczące funkcjonowania ustawy o cudzoziemcach oraz zasad legalizacji pobytu i pracy pozyskane
  od przedsiębiorców oraz propozycje zmian, które prowadziłyby do usprawnienia systemu bez zmniejszania poziomu bezpieczeństwa i spójności państwa.

 • 2021-10-07 Podatki

  Podatek od towarów i usług - uwagi Lewiatana

  W odpowiedzi na pismo z dnia 30 września 2021 r. znak PT1.8100.5.2021, kierujące do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (nr 435 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej), przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-10-04 Prawo branżowe

  Handel w niedzielę - stanowisko Lewiatana

  W związku z rozpatrywaną przez Senat nowelizacją ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druk senacki nr 499; dalej również, jako: „Ustawa"), doceniając kierunek przyjętych przez Sejm zmian polegających na wyraźnym dopuszczeniu pomocy osób najbliższych przedsiębiorcy, który osobiście prowadzi handel w dni objęte zakazem, apelujemy o rozważenie przez Panie i Panów Senatorów wprowadzenia do Ustawy poprawek, które uważamy za niezbędne do zapewnienia równego traktowania przedsiębiorców i prawidłowego stosowania ustawy w przyszłości.