Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Stanowiska

 • 2021-09-14 Gospodarka i finanse

  Kodeks spółek handlowych - stanowisko Lewiatana do projektu nowelizacji

  W związku z wpłynięciem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr. 1515 do Sejmu) oraz skierowaniem go do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, Konfederacja Lewiatan przedstawia niniejsze stanowisko w przedmiocie projektu ustawy.

 • 2021-09-08 Środowisko i klimat

  Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta - uwagi Lewiatana do projektu ustawy

  W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (UC81), wdrażającej model Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-09-08 Podatki

  Podatek dochodowy - uwagi Lewiatana do nowelizacji ustaw

  W nawiązaniu do prowadzonych konsultacji społecznych projektu z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (numer wykazie prac legislacyjnych UD260), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-09-03 Prawo branżowe

  OZE - uwagi Lewiatana dot. nowelizacji ustawy

  W związku z uchwaloną przez Sejm RP w dniu 11 sierpni a 2021 r. i przekazaną do Senatu RP ustawą o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, druki sejmowe nr 1129, 1424, druk senacki nr 486 (dalej: ustawy o OZE), w imieniu Konfederacji Lewiatan przedstawiamy propozycje zmian z uchwalonej ustawie, które zostały przekazane do Senatu RP.

 • 2021-09-03 Prawo branżowe

  System elektroenergetyczny - uwagi Lewiatana dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania

  W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 2.08.2021 r. (nr w wykazie prac Ministra Klimatu i Środowiska – 642), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-09-03 Prawo branżowe

  Ustawa o transporcie drogowym - stanowisko TLP ws. nowelizacji

  W nawiązaniu do prowadzonych prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC93), pismo z dnia 29 lipca 2021 r. (znak: DTD-1.0210.2.2021.2), uprzejmie przekazujemy stanowisko branżowego związku Transport i Logistyka Polska, które Konfederacja Lewiatan popiera.

 • 2021-09-03 Prawo UE

  Europejskie ramy tożsamości - pytania Lewiatana dot. projektu rozporządzenia

  W związku z prowadzonymi obecnie konsultacjami projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 910/2014 w odniesieniu do ustanowienia europejskich ram tożsamości, Konfederacja Lewiatan przesyła pytania odnoszące się do treści dokumentu.

 • 2021-09-02 Podatki

  Podatek dochodowy - uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji ustaw w ramach Polskiego Ładu

  W odpowiedzi na pismo z dnia 26 lipca 2021 r. znak DD3.8200.2.2000 kierujące do konsultacji społecznych projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych UD260), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-09-01 Prawo pracy i rynek pracy

  Organizacja czasu pracy - uwagi Lewiatana do sprawozdania z praktycznego wdrożenia dyrektywy

  W nawiązaniu do opracowywanego krajowego sprawozdania z praktycznego wdrożenia dyrektywy 2003/88/WE dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan do wybranych punktów sprawozdania.

 • 2021-09-01 Prawo branżowe

  OZE - uwagi lewiatana do nowelizacji ustawy

  W związku z uchwaloną przez Sejm RP w dniu 11 sierpnia 2021 r. i przekazaną do Senatu RP ustawą o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, druki sejmowe nr 1129, 1424, druk senacki nr 486 (dalej: ustawy o OZE), wnosimy o rozważenie podczas prac Komisji następujących zmian z uchwalonej ustawie.