Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Stanowiska

 • 2021-09-03 Prawo UE

  Europejskie ramy tożsamości - pytania Lewiatana dot. projektu rozporządzenia

  W związku z prowadzonymi obecnie konsultacjami projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 910/2014 w odniesieniu do ustanowienia europejskich ram tożsamości, Konfederacja Lewiatan przesyła pytania odnoszące się do treści dokumentu.

 • 2021-09-02 Podatki

  Podatek dochodowy - uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji ustaw w ramach Polskiego Ładu

  W odpowiedzi na pismo z dnia 26 lipca 2021 r. znak DD3.8200.2.2000 kierujące do konsultacji społecznych projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych UD260), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-09-01 Prawo pracy i rynek pracy

  Organizacja czasu pracy - uwagi Lewiatana do sprawozdania z praktycznego wdrożenia dyrektywy

  W nawiązaniu do opracowywanego krajowego sprawozdania z praktycznego wdrożenia dyrektywy 2003/88/WE dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan do wybranych punktów sprawozdania.

 • 2021-09-01 Prawo branżowe

  OZE - uwagi lewiatana do nowelizacji ustawy

  W związku z uchwaloną przez Sejm RP w dniu 11 sierpnia 2021 r. i przekazaną do Senatu RP ustawą o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, druki sejmowe nr 1129, 1424, druk senacki nr 486 (dalej: ustawy o OZE), wnosimy o rozważenie podczas prac Komisji następujących zmian z uchwalonej ustawie.

 • 2021-08-31 Podatki

  Podatek dochodowy - uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji ustaw

  W odpowiedzi na pismo z dnia 26 lipca 2021 r. (DD3.8200.2.2000) kierujące do konsultacji społecznych projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych UD260), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-08-31 Prawo branżowe

  Program pilotażowy przeglądów lekowych - uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

  Konfederacja Lewiatan chciałaby przedstawić następujące uwagi i propozycje zmian do tekstu projektu Rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

 • 2021-08-31 Prawo branżowe

  Refundacja leków - stanowisko Lewiatana ws. nowelizacji ustawy

  Konfederacja Lewiatan pragnie odnieść się do Projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, który został opublikowany 30 czerwca 2021 r.

 • 2021-08-27 Prawo branżowe

  Prawa konsumenta - uzupełniające stanowisko Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy

  W nawiązaniu do stanowiska Konfederacji Lewiatan z dnia 27 lipca br. (sygn. KL/297/214/AM/2021) przedstawionego w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (nr UC86), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko uzupełniające do projektu.

 • 2021-08-20 Gospodarka i finanse

  Usługi płatnicze - stanowisko Lewiatana dot. nowelizacji ustawy

  W związku ze skierowaniem Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych  - Druk nr 485 do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Konfederacja Lewiatan przedstawia niniejsze stanowisko.

 • 2021-08-20 Prawo branżowe

  Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta - stanowisko Lewiatana

  W odpowiedzi na Państwa pismo o sygnaturze DLJ.0210.1.2021.PR uprzejmie przekazuję uwagi do projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. W opinii Konfederacji Lewiatan, samo założenie projektu opierające się na dążeniu do poprawy jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta należy ocenić pozytywnie, jednak poszczególne postanowienia projektu ustawy wymagają stosownego doprecyzowania.