Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Stanowiska

 • 2021-07-23 Prawo pracy i rynek pracy

  Strategia Migracyjna 2021-2022 - stanowisko Lewiatana

  Pozytywnie oceniamy przygotowanie długo oczekiwanego dokumentu, jakim jest Strategia Migracyjna, szczególnie, że zostało ono poprzedzone wieloaspektowymi pracami analitycznymi, które zostały opublikowane jako dokument diagnostyczny, określający aktualną sytuację migracyjną. Niewątpliwie istotnym wkładem do tej dyskusji o teraźniejszości i przyszłości polityki migracyjnej powadzonej przez polskie władze jest przygotowanie dokumentu opisującego trendy migracyjne oraz przygotowanie strategii opisującej główne kierunki działań, jakie zamierza podjąć polski rząd.

 • 2021-07-23 Prawo UE

  Sztuczna inteligencja - uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

  W związku z posiedzeniem Komisji do Spraw Unii Europejskiej, na którym na zostać rozpatrzony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniającego niektóre akty ustawodawcze Unii (COM(2021) 206 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP, Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi do projektu rozporządzenia Artificial Intelligence Act.

 • 2021-07-22 Prawo UE

  Rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji - uwagi Lewiatana

  W związku z posiedzeniem Podkomisji stałej do spraw regulacji prawnych dotyczących algorytmów cyfrowych, podczas którego ma zostać przedstawiona informacja Ministra Cyfryzacji na temat stanowiska Rady Ministrów do Rozporządzenia COM(2021) 206 ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji oraz Komunikatu COM(2021) 205 Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie promowania europejskiego podejścia do sztucznej inteligencji, Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi do projektu rozporządzenia Artificial Intelligence Act.

 • 2021-07-22 Prawo branżowe

  Procesy rynku energii - uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

  W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie procesów rynku energii z dnia 21.06.2021 r. (nr w wykazie prac Ministra Klimatu i Środowiska - 603), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-07-22 Prawo branżowe

  Podatek cyfrowy - stanowisko Lewiatana dot. poselskiego projektu ustawy

  W związku ze skierowaniem poselskiego projektu ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych i Funduszu Technologii Cyfrowych do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Sejmu (nr druku sejmowego 1376), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko do dokumentu.

 • 2021-07-13 Gospodarka i finanse

  System Informacji Finansowej - stanowisko Lewiatana do projektu ustawy

  W związku z konsultacjami projektu ustawy o Systemie Informacji Finansowej (wersja projektu z 18 czerwca 2021), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

 • 2021-07-09 Środowisko i klimat

  System pomiarowy - uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

  W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie systemu pomiarowego z dnia 21.06.2021 r. (nr w wykazie prac Ministra Klimatu i Środowiska - 507), przekazujemy uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-07-09 Prawo branżowe

  Rejestr magazynów energii elektrycznej - uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

  w odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej z dnia 21.06.2021 r. (nr w wykazie prac Ministra Klimatu i Środowiska – 503), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-07-09 Środowisko i klimat

  Rejestr magazynów energii elektrycznej - uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

  w odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej z dnia 21.06.2021 r. (nr w wykazie prac Ministra Klimatu i Środowiska – 503), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-07-09 Prawo pracy i rynek pracy

  Przepisy BHP - uwagi Lewiatana

  W nawiązaniu do pisma z dnia 9 czerwca br. (DPP-IV.0211.3.2021), przy którym przekazano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.