Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Stanowiska

 • 2021-06-09 Podatki

  Zakres danych w deklaracjach podatkowych - uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

  Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu z 24 maja 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

 • 2021-06-09 Gospodarka i finanse

  Usługi płatnicze - stanowisko Lewiatana do prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy

  W związku ze skierowaniem przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr. 1221) do Komisji Finansów Publicznych, Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

 • 2021-06-07 Podatki

  Opłata reprograficzna - stanowisko Lewiatana ws. projektu ustawy

  W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konsultacjami publicznymi projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego z dnia 03.05.2021 oraz towarzyszących mu rozporządzeń wykonawczych, Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

 • 2021-06-01 Prawo branżowe

  Ustawa odległościowa - stanowisko Lewiatana

  Z uznaniem przyjmujemy przedstawiony do konsultacji projekt zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (...). Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że z punktu widzenia przedsiębiorców i samorządów wprowadzenie przewidzianych w projekcie dodatkowych wymogów dla lokalizowania EW skutkować będzie istotnym przedłużeniem ścieżki proceduralnej przygotowania inwestycji i utrzymaniem niepewności związanej z procesem planistycznym. Dlatego w dalszej części pisma przedstawiamy uwagi szczegółowe zorientowane na możliwe usprawnienie proponowanych rozwiązań.

 • 2021-05-27 Gospodarka i finanse

  REITy - opinia Lewiatana dot. formy prawnej

  W związku z powołaniem Międzyresortowego Zespołu do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości oraz w nawiązaniu do spotkania Pani Minister oraz przedstawicieli Departamentu Mieszkalnictwa MRPiT z przedstawicielami Konfederacji Lewiatan w dniu 12 kwietnia 2021, Konfederacja Lewiatan przedstawia opinię dotyczącą formy prawnej REITów.

 • 2021-05-27 Prawo branżowe

  Wymogi wobec lokali aptek - propozycje Lewiatana do projektu nowelizacji rozporządzenia

  W związku z opublikowaniem na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, pragniemy wyrazić nasze poparcie dla wprowadzanych w nim rozwiązań. Uważamy jednak, że powinno się umożliwić przeprowadzanie szczepień ochronnych nie tylko w pomieszczeniach administracyjno-szkoleniowych oraz izbach ekspedycyjnych, ale także w innych pomieszczeniach wchodzących w skład powierzchni apteki ogólnodostępnej.

 • 2021-05-24 Prawo branżowe

  Plan dla Chorób Rzadkich - uwagi Lewiatana do projektu

  W związku z konsultacjami Planu dla Chorób Rzadkich, Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi do projektu. Dokument oceniamy pozytywnie w zakresie poprawy dostępu do procesu diagnostycznego i terapeutycznego dla świadczeniobiorców cierpiących na choroby rzadkie, a także zapewnienia dostępu do wysokiej jakości innowacyjnych świadczeń opieki zdrowotnej.

 • 2021-05-21 Prawo branżowe

  Produkcja napojów spirytusowych - uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy

  W związku z konsultacjami projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw, Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje uwagi.

 • 2021-05-18 Prawo branżowe

  Recepty - stanowisko Lewiatana ws. zmiany rozporządzenia

  W związku z przekazaniem do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept, Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko wobec  zaproponowanych rozwiązań. W naszej opinii Projekt wymaga w doprecyzowania.

 • 2021-05-17 Prawo ogólnogospodarcze

  Ustawa covidowa - stanowisko Lewiatana ws. projektu nowelizacji

  W nawiązaniu do rozpoczętych w Sejmie prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk 1145) przedstawiamy propozycję wprowadzenia dodatkowych zmian w tym dokumencie.