Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć

Ukazała się czwarta już publikacja z serii „Prawo w praktyce" przygotowana przez ekspertów kancelarii Wardyński i Wspólnicy we współpracy z LexisNexis Polska.

Transakcje fuzji i przejęć stają się coraz bardziej skomplikowane, nawet jeśli ich uczestnikami są wyłącznie małe lub średnie podmioty. Przedsiębiorcy szukają coraz to nowych rozwiązań oraz struktur transakcji, które zwiększą poczucie bezpieczeństwa lub dadzą nowe możliwości rozwoju i funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości rynkowej. W konsekwencji obsługa prawna transakcji staje się dla prawników coraz większym wyzwaniem.

Publikacja „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć" pod redakcją Pawła Ciećwierza i Izabeli Zielińskiej-Barłożek, wydana właśnie nakładem wydawnictwa LexisNexis Polska, stanowi kompendium wiedzy dla praktyków zajmujących się szeroko pojętym doradztwem w ramach projektów transakcyjnych, w szczególności dla adwokatów, radców prawnych
i aplikantów.

- Ryzyka prawne są jednym z kluczowych czynników decydujących o powodzeniu danego przedsięwzięcia. W czasach, gdy klienci ograniczają zakres badania prawnego, włączają doradców prawnych dopiero na zaawansowanym etapie projektu albo realizują przedsięwzięcie w maksymalnie krótkim czasie, trudno byłoby doradzać w projektach transakcyjnych bez zastosowania narzędzi zwiększających efektywność pracy. Takim właśnie narzędziem jest przygotowane przez nas kompendium najczęstszych ryzyk i możliwych podejść do powtarzalnych problemów - mówi Izabela Zielińska-Barłożek, wspólnik kancelarii Wardyński i Wspólnicy współodpowiedzialny za praktykę transakcyjną.
Autorzy, korzystając ze swoich wieloletnich doświadczeń w obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć, omawiają przykładowe ryzyka prawne w wybranych, typowych obszarach badania prawnego, których selekcji dokonano z uwzględnieniem częstotliwości występowania określonych ryzyk prawnych w poszczególnych projektach transakcyjnych.

- Choć każda transakcja ma swoje cechy indywidualne, konkretne ryzyka prawne mają charakter powtarzalny. To pozwala czerpać ze sprawdzonych rozwiązań i identyfikować ryzyka typowe dla danej branży, struktury właścicielskiej czy rodzaju prowadzonej działalności. Wymagania dotyczące transakcji z udziałem funduszy private equity będą bowiem inne aniżeli w transakcji, w której bierze udział prywatny inwestor lub której celem jest restrukturyzacja korporacji - mówi Paweł Ciećwierz, wspólnik kancelarii Wardyński i Wspólnicy współodpowiedzialny za praktykę transakcyjną. 

O kancelarii Wardyński i Wspólnicy
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest jedną z największych niezależnych polskich firm prawniczych. Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników, którzy świadczą usługi doradztwa prawnego dla polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych. Kluczowymi obszarami doradztwa kancelarii są rozwiązywanie sporów oraz transakcje fuzji i przejęć. Jej biura znajdują się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Brukseli.
Kancelaria jest wydawcą Portalu Procesowego (www.portalprocesowy.pl), Portalu Transakcyjnego (www.portaltransakcyjny.pl) oraz aplikacji Wardyński+, pierwszej polskojęzycznej aplikacji o tematyce prawnej na iPada (wkrótce dostępnej również na Androida).
Prawnicy kancelarii są autorami 4 publikacji z serii „Prawo w praktyce" wydawnictwa LexisNexis Polska, tj. „Transakcje przejęć i fuzji", „Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady
z praktyki", „Prawo konkurencji", oraz „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć".

Dodatkowe informacje
Izabela Zielińska-Barłożek
wspólnik współodpowiedzialny za praktykę transakcyjną
606 282 008
izabela.zielinska@wardynski.com.pl