Zapraszamy członków Konfederacji do włączenia się w działalność Rady Podatkowej

Rada Podatkowa jest komitetem doradczym powstałym przy Konfederacji Lewiatan. Stanowi reprezentatywne dla przedsiębiorców forum wymiany poglądów na temat tworzenia i stosowania prawa podatkowego. Podstawowym celem działania Rady jest przygotowywanie projektów służących poprawie jakości prawa oraz kreowanie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, a co za tym idzie dla rozwoju gospodarczego Polski.

W skład rady wchodzą zarówno eksperci z firm doradczych i kancelarii prawniczych, jak również menadżerowie odpowiedzialni w firmach członkowskich Konfederacji za sprawy podatkowe, księgowe finansowe lub prawne.

Według stanu na 1 czerwca 2013 r. Rada Podatkowa liczy 97 członków.

Przewodniczącym Rady jest Andrzej Nikończyk.

Praca w radzie odbywa się w grupach i zespołach:
Komitet Prawniczy                                - Przewodniczący Rafał Iniewski
Grupa CIT/PIT                                     - Przewodniczący Rafał Ciołek
Grupa VAT                                           - Przewodniczący Tomasz Grunwald
Grupa Akcyzowa                                   - Przewodniczący Witold Literacki
Grupa Ogólne Prawo Podatkowe             - Przewodniczący Rober Pasternak
Zespół ds. Monitoringu Orzecznictwa       - Przewodniczący Tomasz Misiak
Zespół Finansowy                                 - Przewodniczący Jakub Żak
Zespól ds. Podatku od Nieruchomości     - Przewodniczący Krzysztof Berliński

Strona internetowa www.radapodatkowa.pl  

Jak zostać członkiem Rady Podatkowej?

Pracodawca należący do struktur Konfederacji Lewiatan ma prawo wyznaczyć dwóch przedstawicieli do Rady Podatkowej. Przedstawicielem firmy członkowskiej w Radzie może być osoba w niej zatrudniona lub z nią współpracująca jako ekspert zewnętrzny. Uprawnienie do wskazania członków Rady mają także organizacje branżowe lub regionalne należące do Lewiatana.

Więcej informacji o przystąpieniu do Rady Podatkowej

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z Sekretarzem Rady Przemysławem Pruszyńskim ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl 

              

                                  Spotkanie Prezydium Rady Podatkowej 12 czerwca 2013 r.