Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Archiwum

 • 2013-05-29 Archiwum

  Uwagi do projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, uporządkowanej likwidacji banków oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • 2013-05-29 Archiwum

  Martwi struktura wzrostu PKB

  W I kwartale br. PKB wzrósł o 0,5 proc. To wyższy wzrost niż wskazywały pierwsze szacunki na poziomie 0,4 proc. - podał GUS.

 • 2013-05-28 Archiwum

  Wpływ OFE na gospodarkę - raport autorstwa Mirosława Gronickiego i Janusza Jankowiaka


  Zgodnie z artykułem 36 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych w brzmieniu:

  „1. Do dnia 31 lipca 2014 r. jest zabroniona reklama zawierająca informacje o otwartych funduszach emerytalnych lub informacje sugerujące, że reklama odnosi się do otwartych funduszy emerytalnych.
  2. Za reklamę nie uważa się zamieszczania na stronie internetowej otwartego funduszu emerytalnego informacji, o których mowa w art. 191 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
  3. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 1 organ nadzoru, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje powszechnemu towarzystwu emerytalnemu lub podmiotowi działającemu na rzecz powszechnego towarzystwa emerytalnego lub otwartego funduszu emerytalnego zaprzestanie tego naruszenia i nakłada na powszechne towarzystwo emerytalne lub podmiot działający na rzecz tego towarzystwa lub tego funduszu karę pieniężną w wysokości od 1 000 000 zł do 3 000 000 zł.
  4. Decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności."

  Konfederacja Lewiatan zmuszona była do usunięcia tej informacji.

 • 2013-05-28 Archiwum

  XIV Ogólnopolskie Forum Prawa Pracy

 • 2013-05-27 Archiwum

  Badanie BUSINESSEUROPE SPRING ECONOMIC OUTLOOK: Światełko w tunelu?

 • 2013-05-27 Archiwum

  Pośrednictwo pracy kuleje

  Urzędy pracy nie są zainteresowane ofertami pracy przysyłanymi przez przedsiębiorstwa, z kolei firmy wolą szukać pracowników na własną rękę -

 • 2013-05-27 Archiwum

  „Ozusowanie” umów pogorszy sytuację pracowników

  W obowiązującym systemie zamówień publicznych, wykonawcy, którzy muszą zrealizować umowy poniżej minimalnych stawek (czyli większość kontraktów usługowych) nie będą mieli pieniędzy, aby pokryć dodatkowy wzrost kosztów „ozusowania" umów o 36 proc..

 • 2013-05-24 Archiwum

  Targi Europe NOW w Kanadzie - dofinansowanie uczestnictwa

 • 2013-05-24 Archiwum

  Gospodarstwa domowe ostrożnie wydają pieniądze

  Sprzedaż detaliczna w kwietniu br. spadła o 0,2 proc. - podał GUS.

 • 2013-05-24 Archiwum

  Łupki bez podatku do 2020 roku, ale szczegółów brak

  Deklaracja ministra finansów, o tym, że Polska do 2020 roku nie będzie pobierać podatku od wydobycia gazu łupkowego i ropy stanowi pozytywny sygnał, że postulaty inwestorów mogą zostać uwzględnione w projekcie nowego prawa. W sytuacji, kiedy firmy prowadzą kosztowną i obarczoną dużym ryzykiem działalność poszukiwawczą, przedwczesne opodatkowanie mogłoby zahamować inwestycje i rozwój branży - uważa Konfederacja Lewiatan.