Indeks Biznesu Lewiatana pnie się w górę

Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan w sierpniu br., w notowaniu kwartalnym i półrocznym ponownie wzrósł odpowiednio o 2 pkt (do 28) i 1 pkt (do 34). Indeks roczny też był wyższy o 1 pkt i wyniósł 33 pkt. Jest to wyraźny sygnał przełamania spadkowego trendu i stopniowego wychodzenia gospodarki z dołka.

Wyniki gospodarki za drugi kwartał, a zwłaszcza odnotowany wzrost PKB, wydają się to potwierdzać. Odwrócenie spadkowego trendu potwierdzają także wyniki gospodarki za pierwsze dwa miesiące trzeciego kwartału. Z miesiąca na miesiąc rośnie tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu, podobnie jak sprzedaż detaliczna, a spadek produkcji budowlanej r/r okazał się w sierpniu najmniejszy od ośmiu miesięcy. Wzrost produkcji utrzymuje się jednak nadal przede wszystkim dzięki dodatniemu eksportowi netto przy rosnącej nadwyżce w bilansie handlowym.

Pojawiają się też oznaki odbicia w górę popytu konsumpcyjnego, odnotowane już w drugim kwartale. Wydaje się, że ta tendencja może się utrzymać, bo przyspiesza tempo wzrostu funduszu płac, z jednej strony na skutek szybszego tempa wzrostu samych wynagrodzeń, z drugiej malejącego tempa spadku zatrudnienia. Niestety, w inwestycjach obserwujemy pogłębiający się spadek, a jeszcze bardziej w poziomie zapasów, co sprawia, że popyt krajowy spada jeszcze bardziej i gdyby nie eksport netto mielibyśmy recesję. Z drugiej strony upłynniane zapasy mogą być dobrym prognostykiem ożywienia popytu globalnego i odwrócenia spadkowej tendencji popytu krajowego w przyszłości, gdy firmy zaczną je odbudowywać.

Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym co miesiąc od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz czołówki ekonomistów polskich oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie.

Pełny raport

Konfederacja Lewiatan