Ostrożny budżet na 2014 rok

Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Mamy ostrożnie wydawać pieniądze.

Komentarz Jacka Adamskiego, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan

Projekt budżetu na 2014 jest rozsądny. Przy tym oparty na realnych prognozach ekonomicznych oraz zmianach w prawie, których jeszcze nie ma.

Jest to ostrożny budżet, skonstruowany z myślą o czasie koniecznych oszczędności. Właściwie identyfikuje czynniki wzrostu gospodarczego. W odróżnieniu od budżetu na 2013 rok, tym razem rząd przedstawił projekt oparty na założeniach makroekonomicznych bliskich średniej z prognoz instytucji międzynarodowych oraz instytucji finansowych. Jednocześnie rząd założył wykorzystanie efektów jeszcze niedokonanej, a dopiero zapowiedzianej częściowej nacjonalizacji II filara systemu emerytalnego.

To ostatnie zasługuje na uwagę. Zmniejszenie w projekcie budżetu 2014 kosztów obsługi długu krajowego aż o 8 mld zł (24,9%) wobec przewidywanego wykonania w 2013 jest uzasadniane właśnie uwzględnieniem umorzenia obligacji z obecnego portfela OFE. Tymczasem dotąd nie wiadomo, kiedy to może mieć miejsce (czy obejmie cały rok budżetowy?), ani nawet czy stosowna ustawa na pewno wejdzie w życie. Ryzykowne jest opieranie jednej z najważniejszych zmiennych przyszłorocznego budżetu na postanowieniach ustawy, której jeszcze nie ma.

Abstrahując od historycznej decyzji o podniesieniu wieku emerytalnego, rząd od kilku lat unika podejmowania ryzyka dokonywania redukcji sztywnych wydatków budżetowych, co w wielu wypadkach oznaczałoby konieczność przeprowadzania bolesnych cięć przywilejów wpływowych grup społecznych. Tak też ma być w 2014 roku. Mamy za to szereg drobnych działań mających w intencji powiększenie wpływów podatkowych. Kolejne zamrożenie progów dochodowych i ograniczenie ulg internetowej i zwrotu za materiały budowlane ten cel raczej spełni. Natomiast podwyższanie akcyzy na tytoń i alkohol może w większym stopniu doprowadzić do wypierania legalnego rynku przez szarą strefę, bez spodziewanego przez rząd efektu podatkowego.

Konfederacja Lewiatan