Znowu ubyło bezrobotnych

W sierpniu br. stopa bezrobocia zmniejszyła się do 13 proc. z 13,1 proc. w lipcu - szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.

Komentarz dr Grażyny Spytek-Bandurskiej, ekspertki Konfederacji Lewiatan

To już szósty miesiąc, kiedy spada bezrobocie. W okresie wakacyjnym, dzięki pracom sezonowym, zwykle ono maleje. Ale poprawę na rynku pracy zawdzięczamy również lekkiemu ożywieniu w gospodarce. Ostatni odczyt wskaźnika PMI dla Polski wskazuje, że zaczyna rosnąć zatrudnienie. To sygnał, że przemysł powoli łapie drugi oddech. A nawet niewielki wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach przemysłowych będzie przekładał się na nowe miejsca pracy w usługach.

Niestety, w kolejnych miesiącach możemy się spodziewać pogorszenia sytuacji na rynku pracy. Już we wrześniu pracownicy sezonowi zaczną powoli wracać do rejestrów bezrobotnych, na rynku pojawi się nowa fala absolwentów, z których wielu nie znajdzie zatrudnienia (z reguły trafiają do urzędów pracy dopiero po wakacjach, a część z nich nawet w styczniu).

Gdyby jednak ożywienie gospodarcze nabrało rozpędu, wówczas zapotrzebowanie na nowych pracowników wzrośnie i bezrobocie może spaść.

Konfederacja Lewiatan