Artykuł Henryki Bochniarz w "Gazecie Wyborczej"

Rząd i parlament powinny skoncentrować się na tym, aby najbliższe dwa lata służyły zapewnieniu szybkiego rozwoju gospodarczego Polski także po 2020 r.
Cztery priorytety to - aktywny rynek pracy i tworzenie szans dla młodych Polaków (w tym edukacyjnych), racjonalna, sprzyjająca tworzeniu miejsc pracy i rozwojowi firm polityka gospodarcza, odbudowa Unii Europejskiej i naszego w niej miejsca oraz dialog społeczny i klarowne komunikowanie się z ludźmi oparte na zaufaniu - napisała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, w artykule "Jak nie zmarnować 650 mld zł, który ukazał się w "Gazecie Wyborczej" 23 grudnia br.

W tym wyborczym i politycznym chaosie, kluczowa jest determinacja rządu, który powinien szybko przedstawić plan działań na najbliższe dwa lata z konkretnym harmonogramem, miernikami i wskaźnikami rezultatu i podjąć natychmiast te działania. Plan ten byłby częścią realizacji długofalowej strategii rozwojowej, jasno zakomunikowanej społeczeństwu i ugrupowaniom politycznym. Podobnie komunikowany powinien być brak osiągnięcia celu ze wskazaniem przyczyny (np. braku woli politycznej Sejmu). Po 24 miesiącach bilans musi być jasny. Żaden z ministrów nie mógłby zapowiadać jakiejkolwiek zmiany bez konkretnych dat. Na przykład to, że jednym z ważnych celów nowego ministra finansów jest uproszczenie podatków i uchwalenie nowej ordynacji podatkowej, powinno zostać jak najszybciej skonkretyzowane, powołany zespół projektowy z udziałem partnerów społecznych i ekspertów zewnętrznych. Każdy z resortów wskazałby swoje priorytety, by zapewnić synergię projektu z całą polityką gospodarczą.

Polityka rządu nie może dłużej być wypadkową przypadkowych polityk poszczególnych resortów. Strategiczne myślenie i zarządzanie zamienione na kluczowe projekty to sposób na gorącą wodę w kranie zamiast letniej. W końcu jest zima - kończy artykuł Henryka Bochniarz.

Konfederacja Lewiatan